020 530 0160

Blijft de privékopie uit illegale bron legaal?

Gepubliceerd op 26 juli 2007 categorieën , ,

Antwoorden op schriftelijke kamervragen, Kamervragen II 2006/07, vraagnr. 2060719410.


De minister van Justitie heeft op vragen van Kamerlid Gerkens van de SP geantwoord de Tweede Kamer na de zomer te berichten over de verhouding legale-illegale bron voor de thuiskopie.


De minister antwoord: “Artikel 16c Auteurswet stelt niet de eis dat een privékopie uitsluitend mag worden gemaakt van een legale bron. Het ontbreken van de eis dat het origineel ‘legaal’ moet zijn leidt tot een voor consumenten ruimhartig thuiskopieregime. Inherent daaraan is dat van een illegale bron legale privékopieën kunnen worden gemaakt, voor zover de overige wettelijke voorwaarden in acht worden genomen (…) Verder kan in een Internetomgeving van een gebruiker over het algemeen niet worden gevraagd te beoordelen of er al dan niet sprake is van een legale dan wel illegale bron. Voorts werd betwijfeld of de introductie van dit onderscheid bij de thuiskopieregeling wel handhaafbaar zou zijn (Kamerstukken II 2002-2003, 28 482, nr. 5, blz. 33), omdat het thuiskopiëren zich bij uitstek in het privédomein van de consument afspeelt.”


Ook schrijft de minister dat er “(…) inmiddels twee bijeenkomsten (hebben) plaatsgevonden, te weten op 22 mei en 21 juni jl. Daarbij is door de brancheorganisatie voor de entertainmentindustrie, de Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers, nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het ontbreken van het onderscheid legale-illegale bron in de huidige thuiskopieregeling. Aanleiding daarvoor is zowel het feit dat er sinds de aanvaarding van de (Auteursrecht)Richtlijn, bijvoorbeeld door de opkomst van webwinkels voor het betaald downloaden, sprake is van gewijzigde exploitatievormen van muziek en film in een digitale omgeving (…)” 


“(…) Het thema ‘legale-illegale bron’ zal daarom een van de eerste onderwerpen zijn waarover na de zomer gesproken zal worden. Het is mijn streven om de Tweede Kamer begin 2008 te berichten over de uitkomsten van deze tussentijdse evaluatie van ons thuiskopiestelsel.”


Lees hier het hele bericht.


 

Bron: boek9.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Stagiair

publicaties

Gerelateerde artikelen