020 530 0160

Your life vs Your Life

Gepubliceerd op 21 april 2009 categorieën 

Gisteren heeft de voorzieningenrechter te Den Haag vonnis gewezen tussen Your Life Personal Training en Your Life Sportsclub.

Eiser Gieskes gebruikt zijn handelsnaam Your Life Personal Training, geregistreerde Benelux woord/beeldmerk en domeinnaam yourlife.nl voor het geven van personal coaching op het gebied van sport en mental coaching. Gieskes maakt bezwaar tegen het gebruik door gedaagde van de namen Your Life en Your Life Sportsclub en bijbehorend logo dat gedaagde gebruikt ten behoeve van zijn sportcomplex en sportactiviteiten, zoals workouts, fitnes, squash en RPM (Revolutions Per Minute (omwentelingen per minuut) is een indoor spinningprogramma gebaseerd op outdoor fietsen).

De voorzieningenrechter is het hiermee eens en gebiedt gedaagde het gebruik te staken. De rechter overweegt daarbij dat:

4.8 Hoewel er dus onmiskenbaar verschillen zijn tussen merk en teken, zijn er opvallende overeenkomsten. De woorden Your Life zijn in beide gevallen uitgevoerd in grote letter, gevolgd door een omschrijving van diensten op hei gebied van sport, uitgevoerd in veel kleinere drukletter zonder hoofdlettergebruik. In zowel merk als teken is nadrukkelijk een vierkant aanwezig. Het kleurgebruik is deels hetzelfde (zwart en wit), terwijl rood en oranje in hetzelfde kleurgebied liggen. Rood en oranje liggen als het ware in elkaars verlengde, net als de beschreven diensten.

4.9 Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter wordt de totaalindruk in merk en teken bepaald door de dominant aanwezige woordelementen, in het bijzonder de identieke woorden Your Life. Aan het verschil tussen de toevoegingen Personal Training in het merk enerzijds en Sportsclub in het teken anderzijds, komt geen belang van betekenis toe, nu deze beide verwijzen naar diensten op het gebied van de sport die in elkaars verlengde liggen, waarmee eerder de overeenstemming wordt benadrukt dan dat zij merk en teken van elkaar onderscheiden. Zowel in het merk als in het teken hebben de beeldelementen met name een figuratieve functie, terwijl deze bovendien door het gebruik van de overeenstemmende elementen – vierkante en rechthoekige vlakverdelingen – een zelfde beeld oproepen. Aldus moet naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet alleen het logo van Steijn Sports, maar ook het teken Your Life, al dan niet in combinatie met Sportsclub, worden aangemerkt als overeenstemmend met het merk van Gieskes.

4.1 1 Gegeven de overeenstemming tussen het merk van Gieskes enerzijds en de door Steijn Sports gebuikte tekens (zowel de woorden Your Life, al dan niet gevolgd door Sportsclub, als ook het logo) anderzijds, alsmede de soortgelijkheid van de diensten waarvoor het merk is ingeschreven en de diensten die onder die tekens worden aangeboden, is het gevaar voor verwarring bij het publiek gegeven. Geenszins uitgesloten moet worden geacht dat het publiek zal menen dat Gieskes een sportschool is begonnen dan wel dat een economisch verband bestaat tussen beide ondernemingen.

Opmerkelijk is dat niet alleen het gebruik van het logo wordt verboden, maar ook het gebruik van louter de namen (woorden) Your Life en Your Life Sportsclub.

 

Dit hoewel de voorzieningenrechter ook in punten 4.5 en 4.6 van het vonnis overweegt dat de woorden Your Life beschrijvend zijn en dus geen sterk onderscheidend vermogen hebben en datzelfde geldt temeer voor de beide toevoegingen Personal Training en Sportsclub, alle in relatie tot de diensten waarvoor ze staan ingeschreven resp. worden gebruikt. Temeer is het opmerkelijk daar de voorzieningenrechter eveneens meent dat de diensten van beide partijen (waarvoor het merk is ingeschreven en waarvoor gedaagde haar naam gebruikt) niet identiek, maar slechts soortgelijk zijn.

 

Lees hier het bericht en het vonnis.

Bron: boek9.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Menno Heerma van Voss

publicaties

Gerelateerde artikelen