020 530 0160

Wetvoorstel online kansspelen verstuurd naar parlement

Gepubliceerd op 11 juli 2014 categorieën ,

Modernisering een feit: wetsvoorstel online kansspelen naar Tweede Kamer blijkens persbericht Justitie:

 

Kabinet moderniseert kansspelbeleid

Nieuwsbericht | 11-07-2014

De ministerraad heeft ingestemd met het plan van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie om het kansspelbeleid te hervormen. De ministerraad heeft ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Kansspelen op afstand en de visie op de toekomst van de loterijen- en casinomarkt.

Op 3 terreinen wordt het beleid gemoderniseerd. Allereerst worden online kansspelen per 2015 gereguleerd, zodat spelers veilig en verantwoord kunnen spelen bij aanbieders waarop toezicht mogelijk is. Daarnaast worden de loterijmarkt en de casinomarkt hervormd. Holland Casino wordt per 2017 geprivatiseerd. Aan aanbieders van loterijen wordt de ruimte gegeven om meer te innoveren. Ook de maatschappelijke goede doelen, die jaarlijks ruim € 580 miljoen ontvangen vanuit de loterijensector, zullen hiervan profiteren. Het belang van de samenleving bij een goed functionerend loterijstelsel is daarom groot.

Het kabinet kiest voor een systeem waarbij de doelstellingen van het kansspelbeleid (voorkomen van kansspelverslaving, consumentenbescherming en het tegengaan van fraude en overige criminaliteit) niet meer worden bereikt door het aanbod te beperken, maar door strikte vergunningsvoorwaarden en strenge handhaving door de Kansspelautoriteit (Ksa). Na de oprichting van de Ksa in 2012, is hiermee een volgende stap in de modernisering van het Nederlandse kansspelbeleid gezet.

Kansspelen op afstand

Vanaf 2015 wordt het in Nederland, net als in veel andere EU-landen, mogelijk om een vergunning te krijgen voor het aanbieden van online kansspelen zoals poker, casinospelen en sportweddenschappen.

De huidige wet op de kansspelen (Wok) is al bijna 50 jaar oud. Modernisering is nodig. Momenteel verbiedt de wet het aanbieden van kansspelen zonder vergunning. Spelers zijn daarom aangewezen op het illegale aanbod, waarop weinig toezicht mogelijk is. Het wetsvoorstel Kansspelen op afstand reguleert online kansspelen, waar nu honderdduizenden Nederlanders spelen zonder bescherming of toezicht. Het wetsvoorstel creëert de basis voor een vergunningstelsel, zodat de Nederlandse speler veilig en verantwoord kan deelnemen aan online kansspelen per 2015. Door de komst van de nieuwe wetgeving wordt het mogelijk strenge eisen te stellen aan de aanbieders van online kansspelen en zodoende spelers beter te beschermen tegen onder andere kansspelverslaving. Vergunninghouders in Nederland gaan 20% kansspelbelasting, 0,5% bijdrage verslavingsfonds en 1,5% bijdrage aan Kansspelautoriteit afdragen over het bruto spelresultaat.

Zo wordt het eenvoudiger om (nu onzichtbare) spelers met problematisch speelgedrag te signaleren en hen bescherming te bieden. Ook komt er voor de meest risicovolle spelen een centraal register dat probleemspelers tijdelijk kan uitsluiten van deelname aan een spel, of dit nu online is of offline. Ook moeten aanbieders van online kansspelen meebetalen aan een fonds dat bijdraagt aan het tegengaan van kansspelverslaving. In de wet Kansspelen op afstand worden de handhavingsbevoegdheden van de Kansspelautoriteit uitgebreid. De Kansspelautoriteit zal deze bevoegdheden, na afgifte van de eerste vergunningen, gaan inzetten.

Loterijen

Het loterijstelsel is van grote maatschappelijke waarde. Het kabinet wil dan ook ruimte bieden aan nieuwe loterij initiatieven die het maatschappelijk belang centraal stellen, waarbij strikte voorwaarden worden gesteld om dat belang te waarborgen. De eind 2014 aflopende vergunningen worden tot die tijd voorlopig verlengd. Om de loterijen meer ruimte te geven voor innovatie wordt het verplichte afdrachtspercentage van de goede doelen loterijen verlaagd van 50% naar 40%. De afdrachten aan goede doelen blijven daarbij volgens de Goede Doelen Loterijen de komende jaren minimaal gelijk. De Staatsloterij en de Lotto onderzoeken of zij in de toekomst kunnen samenwerken. Staatssecretaris Teeven en staatssecretaris Wiebes van Financiën staan positief tegenover deze verkenning.

Speelcasino’s

Holland Casino is momenteel de enige legale aanbieder van casinospelen in Nederland, met de Staat als enig aandeelhouder. Omdat het staatsaandeelhouderschap en beperking van het aantal aanbieders niet nodig zijn om de kansspeldoelstellingen te realiseren, wordt Holland Casino in 2017 geprivatiseerd en worden er nieuwe aanbieders toegelaten. Daartoe wordt het huidige Holland Casino met 14 vestigingen gesplitst en verkocht. Holland Casino wordt verkocht als groep van 10 vestigingen onder de naam Holland Casino en 4 vestigingen afzonderlijk worden verkocht aan andere nieuwe aanbieders. Daarnaast worden er 2 vergunningen voor nieuwe vestigingen verleend, waardoor Nederland vanaf 2017 mogelijk 16 casino’s heeft.

De vergunningen worden verdeeld over 5 regio’s, om te voorkomen dat er in sommige delen van het land een concentratie van casino’s plaatsvindt terwijl er in andere regio’s illegaal casino-aanbod ontstaat. Alle aanbieders moeten een preventiebeleid voeren dat minstens zo streng is als dat van Holland Casino nu. Gestreefd wordt nog dit jaar een wetsvoorstel voor een nieuw casinoregime bij de Kamer in te dienen.

Uitleg in beeld over de modernisering van het kansspelbeleid.
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Machteld Robichon

publicaties

Gerelateerde artikelen