020 530 0160

Wetsvoorstel kansspelen op afstand en handhaving rondom WK

Gepubliceerd op 4 juni 2014 categorieën ,

 

Deze maand beslist de Ministerraad over het Wetsvoorstel kansspelen op afstand en de brief over de hervorming van het loterijstelsel: “de loterijbrief”. Daarna kan het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Het is nog steeds de bedoeling van Staatssecretaris Teeven om dit voor de start van het zomerreces op 4 juli a.s. te doen. We moeten dus nog even geduld hebben. 

 

De Raad van State heeft inmiddels over het wetsvoorstel geadviseerd. Dit advies wordt pas openbaar bij de indiening van het wetsvoorstel. De reactie van de Europese Commissie volgt ook.

 

Consultatie lagere regelgeving

Na het reces zal naar verwacht de lagere regelgeving worden geconsulteerd. Voor marktpartijen vormt dit een belangrijk moment om input te geven. Op basis van het wetsvoorstel en de lagere regelgeving ontstaat daarnaast een goed beeld voor operators van de perspectieven in Nederland.

 

Handhaving rondom WK: reclame op internet gericht op Nederlands publiek

Tijdens het vragenuur met de Staatssecretaris bleek gisteren dat er aandacht zal zijn voor partijen die reclame maken gericht op de Nederlandse markt. De Staatssecretaris noemt niet alleen reclame op radio en televisie maar ook op internet. Extra toezicht de komende weken rondom websites gericht op het Nederlandse publiek valt te verwachten. Aanbod gericht op Belgische klanten valt daar buiten.

 

Partijen die zich niet aan de prioriteringscriteria van de Kansspelautoriteit houden spelen volgens de Staatssecretaris “met vuur als het gaat om de vergunningverlening op het moment dat de wet kansspelen op afstand in werking zou treden.”

 

Zie hieronder het integrale verslag van de vragen van kamerlid Mei Li Vos plus de reactie van de Staatssecretaris:

 

 

Mevrouw Mei Li Vos (PvdA):
Voorzitter. Met voetbal kun je heel veel geld verdienen als je profvoetballer bent, of in de FIFA zit, als je goed gokt op een juiste uitslag, of als je voetbalweddenschappen organiseert. In Nederland mag alleen de Toto voetbalweddenschappen organiseren; buitenlandse bedrijven mogen dat nog niet, totdat de Wet kansspelen op afstand, zeg maar de wet online gokken er is. Buitenlandse aanbieders mogen dus niet via de Nederlandse tv, radio, kranten of websites reclame maken voor online gokken. Er is ook een motie aangenomen, de motie-Bouwmeester die mede is ondertekend door mevrouw Van Toorenburg en mevrouw Kooiman, waarin staat dat als buitenlandse bedrijven zich niet houden aan de regels, zij in het nieuwe stelsel geen vergunning krijgen. Tot nu toe hebben de buitenlandse aanbieders zich daaraan gehouden en kun je in Nederland niet legaal met een buitenlandse partij een gokje wagen.

Nu blijkt in de afgelopen weken dat de buitenlandse partijen wel reclame maken op de Nederlandse tv en websites. Het gaat vooral om websites waarop je een gokje kunt wagen voor het WK, want de lokroep van het WK en het geld dat je daarmee kunt verdienen, is best groot. Als je bepaalde woorden intypt zoals “wedden”, “gokje wagen” of “WK”, dan kom je al heel snel op een baaierd van websites, waaronder bijvoorbeeld de website WKtribune.nl. Daar staan advertenties en nieuwsberichten in het Nederlands van het Engelse bedrijf Unibet. Daar staan ook nieuwsberichten van Unibet over de website unibet.nl.

Ik heb twee vragen aan de staatssecretaris. Als bedrijven reclame maken, houden zij zich dan aan de wet of niet? Betekent dat ook dat Unibet en andere grote partijen geen vergunning krijgen als de nieuwe wet wordt aangenomen? Dat lijkt mij zeker zinnig, omdat de Ksa zelf aangeeft dit niet te kunnen handhaven. De motie-Bouwmeester/Van Toorenburg/Kooiman was juist bedoeld om de Ksa te helpen: iedereen die zich niet aan de wet houdt, krijgt geen vergunning. Ik ben benieuwd.

Staatssecretaris Teeven:
Dank voor de vragen die mevrouw Vos heeft gesteld. Het is een belangrijk onderwerp. De Kansspelautoriteit stelt handhavingsprioriteiten langs een aantal lijnen. Een aantal Kamerleden weet dat, omdat zij op werkbezoek zijn geweest. Allereerst wordt bekeken welke aanbieders direct aangepakt kunnen worden. Soms vindt dan beboeting plaats. Bij de prioritering wie we aanpakken — mevrouw Vos stelt terecht dat we niet alles kunnen doen en dat is ook zo — wordt bekeken wie reclame maakt op de Nederlandse markt via radio, televisie en het internet. Het tweede criterium is: welke bedrijven doen dat via websites die eindigen met de extensie .nl? Er zijn ook bedrijven werkzaam in België, waar inmiddels een wet kansspel op afstand door het Belgische parlement is aangenomen. Een website met een extensie .be in de Nederlandse taal en gericht op Belgische klanten, mag dus wel. Het derde criterium is of de kansspelwebsites in het Nederlands kunnen worden geraadpleegd. Dat is de prioriteringsagenda die de Kansspelautoriteit gebruikt.

Mevrouw Vos vraagt terecht of bedrijven in strijd met de wet handelen als zij hun activiteiten op deze wijze aanbieden. De Kansspelautoriteit moet daartegen optreden. Of ze dat doet, hangt af van de criteria die ik zojuist schetste. Spelen bedrijven met vuur? is de tweede vraag die mevrouw Vos stelt. Ja, de bedrijven die op dit moment hun activiteiten aanbieden, spelen met vuur. Het is inderdaad heel terecht wat mevrouw Vos zegt. Tot nu toe ging het redelijk goed en waren slechts heel weinig bedrijven op de Nederlandse markt actief, maar nu is het echt anders. Een bedrijf dat dit doet, speelt inderdaad met vuur als het gaat om de vergunningverlening op het moment dat de wet kansspelen op afstand in werking zou treden. Uiteraard gaat de Kansspelautoriteit over de verlening van de vergunningen. We moeten echter wel rekening houden met de aangenomen motie-Bouwmeester c.s. Dat weet de Kansspelautoriteit ook, want dat heb ik onder haar aandacht gebracht. Ik kan nu niet zeggen dat een bedrijf nooit een vergunning krijgt, maar het speelt wel met vuur. Het is immers een beetje in strijd met de afspraken die we de afgelopen periode hebben gemaakt. Dat is het antwoord.

Mevrouw Mei Li Vos (PvdA):
De staatssecretaris zegt dus dat een bedrijf als Unibet.nl geen vergunning kan krijgen, omdat het heel duidelijk en flagrant de huidige wet overtreedt.

Staatssecretaris Teeven:
De Kansspelautoriteit gaat over het verlenen van vergunningen. Dat is nu juist op afstand geplaatst in 2012. We hebben goed kennis genomen van de aangenomen motie-Bouwmeester c.s. Er zijn ook afspraken gemaakt met buitenlandse aanbieders. Dit is niet in de geest van de afspraken die we de afgelopen periode hebben gemaakt. Dan speel je als aanbieder met vuur. Dat is wat ik erover kan zeggen.

Mevrouw Mei Li Vos (PvdA):
Voor onze fractie is het helder. We zien erg uit naar de wetsbehandeling. Ik hoop dat wat gewisseld is tussen ons, een heel duidelijk signaal geeft aan de buitenlandse aanbieders.

Staatssecretaris Teeven:
Ik ben blij dat we dat signaal kunnen geven. Ik ben ook erg blij met de vragen van mevrouw Vos.

De heer Segers (ChristenUnie):
Zouden buitenlandse aanbieders misschien anticiperen op de aangekondigde wetswijziging? Zou het wijs zijn als de staatssecretaris een helder signaal afgeeft, namelijk dat de wet ook geldt voor buitenlandse aanbieders en dat wij de wet moeten handhaven? Zou dat signaal nu niet op zijn plaats zijn?

Staatssecretaris Teeven:
Ik heb al gezegd dat we de wet moeten handhaven. Ik heb echter ook gezegd dat de Kansspelautoriteit prioriteiten moet stellen. Je kunt niet alles doen. Dat is niet vreemd bij handhaving. De politie en het Openbaar Ministerie moeten ook keuzes maken aan de hand van prioriteiten. Daar wordt ook niet elk strafbaar feit in behandeling genomen. Dat is in relatie tot de huidige Wet op de kansspelen niet anders. Ik heb de prioriteringsagenda waarmee we te maken hebben, geschetst. Daarnaast hebben we gezegd: luister goed, buitenlandse aanbieders, de nieuwe Wet op de kansspelen is er nog niet, maar bedrijven die zich nergens aan houden, staan op achterstand als het gaat om vergunningverlening. Dat hebben we uitgebreid met de Kamer gewisseld.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Machteld Robichon

publicaties

Gerelateerde artikelen