020 530 0160

We hebben nog maar 1 kamer vrij! Feitelijk juist, maar toch misleidend. Is dat juist?

 

 

 

 

Volgens de RCC (Reclame Code Commissie) zijn deze mededeling en de mededeling

Nog maar 1 beschikbaar voor de € [prijs]” misleidend.

De RCC meent dat het “voor de gemiddelde consument onvoldoende duidelijk is dat deze uitlatingen op de website van Booking.com over de beschikbaarheid van de tegen een bepaalde prijs aangeboden hotelkamers uitsluitend betrekking hebben op het aanbod dat het betreffende hotel via de website van Booking.com beschikbaar heeft gesteld, en dat feitelijk sprake kan zijn van een ruimer aanbod van hotelkamers dan uit de website van Booking.com blijkt. Het is immers denkbaar dat de accommodaties ook via andere kanalen hotelkamers beschikbaar stellen. De aanduiding “we” in de zinsnede “We hebben nog 1 kamer vrij”maakt onvoldoende duidelijk dat de schaarste van het aanbod alleen betrekking heeft op de website van Booking.com, nu “we”- gelet op de context waarin de zinsnede is geplaatst – ook kan worden opgevat als een verwijzing naar het betreffende hotel. (…)

Is dit oordeel juist? Of valt er wat op af te dingen.

Hoewel de feitelijke inhoud van de mededelingen (het aantal beschikbare hotelkamers dat via Booking.com geboekt kan worden) in de ogen van de RCC inhoudelijk juist is, meent zij toch dat de betreffende mededelingen misleidend zijn.

Misleidend betekent volgens artikel 8.2 NRC (Nederlandse Reclame Code):

“Misleidend is elke reclame die gepaard gaat met onjuiste informatie of voor de gemiddelde consument onduidelijk of dubbelzinnig is ten aanzien van bijvoorbeeld een of meer van de onder a t/m g genoemde elementen, en de gemiddelde consument ertoe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen: (..)”

De vraag of de mededelingen wel of niet misleidend zijn, betreft dan ook alleen de vraag of het voor de gemiddelde consument onduidelijk of dubbelzinnig is of het genoemde aantal beschikbare kamers het aantal is dat (het betreffende hotel via) Booking.com aanbiedt.

De mogelijkheid bestaat dat er nog meer van diezelfde kamers op dezelfde ingevoerde data en voor het aantal personen beschikbaar zijn via andere (online) aanbieders en/of het hotel zelf.

De RCC meent dat vanwege deze omstandigheid – in haar woorden “dat de accommodaties ook via andere kanalen hotelkamers beschikbaar stellen” – het voor de gemiddelde consument onvoldoende duidelijk is dat deze twee mededelingen uitsluitend/alleen betrekking hebben op het aantal hotelkamers dat Booking.com aanbiedt.

Uitgangspunt is of het voor de gemiddelde consument – in dit geval de gemiddelde internet gebruiker die gebruik maakt van de reserveringssite Booking.com – de mededelingen onduidelijk of dubbelzinnig zijn.

De gemiddelde internettende consument is een normaal goed geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker. Deze internetgebruiker kijkt dus verder dan zijn neus lang is en neemt niet alles altijd klakkeloos aan.

De voorvragen zijn dan ook:

– of deze gemiddelde internetgebruiker op de hoogte is van het feit dat het aantal beschikbare hotelkamers dat Booking.com vermeldt, het aantal kamers is dat alleen via Booking.com te boeken is;

– of dat hij meent dat dit aantal daadwerkelijk het aantal is dat het hotel nog maar beschikbaar heeft, onafhankelijk bij wie men boekt: bij Booking.com, andere aanbieders en/of het hotel zelf;

– als hij de mededeling “We hebben nog maar 1 kamer vrij!” of “Nog maar 1 beschikbaar voor de € [prijs]” leest, wat meent de gemiddelde consument dan.

Ofwel denkt de gemiddelde internetgebruiker dat dezelfde kamer voor de betreffende verzochte periode, aantal personen, voorwaarden (zoals inclusief of exclusief ontbijt en annuleringsvoorwaarden) en prijs wel of niet geboekt kan worden via andere aanbieders?

Voor de beantwoording zijn onder meer de volgende omstandigheden relevant:

– hoe lang is Booking.com al actief in Nederland;

– het aantal Nederlandse unieke bezoekers;

– het aantal boekingen gemaakt door Nederlandse bezoekers;

– in hoeverre de werkwijze van Booking.com bij de bezoekers bekend kan zijn geraakt.

Op basis van deze omstandigheden en de boodschap van de mededelingen zal moeten beoordeeld of de gemiddelde internetgebruiker na het lezen van de mededeling “We hebben nog maar 1 kamer vrij!” of “Nog maar 1 beschikbaar voor de € [prijs]”:

– beseft of het aantal genoemde kamers slechts het aantal kamers is dat via Booking.com nog beschikbaar is;
– of dat hij daarover twijfelt;
– of hij daarover niet twijfelt en sowieso denkt dat dit aantal daadwerkelijk het aantal beschikbare kamers is, onafhankelijk waar men de kamer ook boekt.

Men kan zich afvrageen of de gemiddelde (normaal goed geïnformeerde en redelijk oplettende) internetgebruiker van Booking.com de laatste is. Want, alleen in dat geval, is er sprake van onduidelijkheid. Ingeval van twijfel zal eerst moeten worden geoordeeld wat die gemiddelde consument met zijn twijfel doet. Gezien de jurisprudentie daarover, kan het goed mogelijk zijn dat de gemiddelde consument verder kijkt dan zijn neus lang is. Als het eerste het geval is, is er sowieso geen sprake van misleiding. 

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Menno Heerma van Voss

publicaties

Gerelateerde artikelen