020 530 0160

Waarborgen van integriteit bij e-sports: wat organisatoren kunnen doen tegen valsspelers

Gepubliceerd op 27 augustus 2020 categorieën ,

De e-sports markt is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Met eigen competities, toernooien met uitverkochte stadions en eigen sterspelers. Het prijzengeld loopt op tot in de miljoenen, evenals de aantallen supporters. Een uitdaging voor organisatoren van wedstrijden in deze groeiende markt is het tegengaan van valsspelen.

Valsspelen brengt de competitieve integriteit van e-sports in gevaar. Het kan zorgen voor lagere opbrengsten, een negatief effect op de spelervaring en reputatieschade. Organisatoren moeten daarom goed nadenken over de spelregels en over de wijze waarop zij die regels kunnen afdwingen. In dit blog bespreek ik de rol van organisatoren bij het tegengaan van valsspelen, aan de hand van de “emilshe1n” zaak van april 2020.


Wat is valsspelen?

Met valsspelen (cheating) in online games of e-sports wordt bedoeld dat een speler een hulpmiddel gebruikt om een oneerlijk voordeel te krijgen in een spel of om de gebruikersvoorwaarden of spelregels mee te schenden. Dit hulpmiddel kan bijvoorbeeld de inzet van (extra) hardware of software zijn, de inzet van een andere speler, maar ook het gebruik van een concentratie bevorderend (genees)middel. Voor deze hulpmiddelen wordt vaak ook het begrip ‘e-doping’ gebruikt.

De spelregels en naleving

In tegenstelling tot traditionele sport is er bij e-sports geen algemeen geldend verenigingsrecht. E-sports kenmerkt zich door onafhankelijke bedrijven en niet door internationaal erkende overkoepelende organisaties zoals de FIFA of nationale sportbonden. De maker/fabrikant van het spel bepaalt de basisregels en de organisatoren vullen deze regels aan met hun eigen reglementen. De regels voor deelname aan wedstrijden leggen organisatoren dus contractueel vast met teams of individuele spelers.

Belangrijk is allereerst dat organisatoren de regels voor deelname aan e-sports wedstrijden goed vormgeven. Goed geformuleerde spelvoorwaarden kunnen een effectief middel zijn om de verschillende vormen van valsspelen tegen te gaan. Zo kan de organisator duidelijk maken welke handelingen kwalificeren als valsspelen en ook welke sancties er worden opgelegd bij een overtreding daarvan.

Organisatoren die wedstrijden willen opzetten in het buitenland, moeten zich er bewust van zijn dat de voorwaarden niet in elk land afdwingbaar zullen zijn. Hiervoor is een lokalisatie van de voorwaarden nodig en soms ook een vertaling. De speler kan immers niet gebonden zijn aan regels die ontoelaatbaar zijn in de landelijk geldende wetgeving of aan regels die hij niet begrijpt.

Naast het vormgeven van spelregels kunnen organisatoren zich aansluiten bij een integriteitsorgaan dat de naleving van de regels kan afdwingen en overtredingen kan sanctioneren. De ESIC (Esports Integrity Commission) richt zich sinds haar oprichting 2015 op de preventie en aanpak van alle vormen van valsspelen, waaronder matchfixing en doping. De ESIC heeft als ambitie om hét integriteitsorgaan voor de e-sports te worden en ook als zodanig erkend te worden. Organisaties die zich aansluiten bij de ESIC dienen de regels van de ESIC te implementeren. De wijze waarop een organisatie samen met de ESIC kan optreden tegen valsspelen wordt geïllustreerd aan de hand van de volgende zaak.

De “emilshe1n” zaak

Op 30 april 2020 heeft de ESL, een belangrijke organisator van e-sports toernooien, samen met de ESIC een sanctie opgelegd aan Emil “emilshe1n” Mamedov voor zijn acties tijdens een wedstrijd van Counter Strike: Global Offensive (“CS:GO”). Mamedov heeft de regels van de ESL en van de ESIC overtreden tijdens de wedstrijd van 28 april 2020 door informatie te gebruiken over de tegenstander via een externe bron.

De wedstrijd werd online gestreamd, waardoor toeschouwers kunnen zien welke tactieken de spelers gebruiken. In deze stream zit een vertraging van 3,5 minuut om te voorkomen dat de teams naar elkaars tactieken kunnen kijken. Vanwege verbindingsproblemen bij het team van Mamedov werd er een technische pauze van 7 minuten ingelast. Mamedov heeft vervolgens naar de stream gekeken en daar ook over gecommuniceerd in de chat van het streamkanaal, hetgeen kwalificeert als overtreding van de regels van de ESL en de ESIC.

Bij een overtreding van de regels van de ESL en/of de ESIC, volgt de disciplinaire procedure van de ESIC. De ernst van de overtreding bepaalt het verloop van de procedure en de sanctie. Kleine overtredingen (bijvoorbeeld het niet respecteren van de scheidsrechter of grof taalgebruik) worden met een versimpelde procedure afgedaan. Voor zware overtredingen (zoals valsspelen of een overtreding van de gedragscode of het antidopingbeleid) geldt een uitgebreide procedure, onder meer met een inleidende hoorzitting en grondigere beoordeling. Samen met de ESIC heeft de ESL een sanctie opgelegd, bestaande uit onder meer het toekennen van strafpunten aan het team van Mamedov en competitief verbod voor Mamedov zelf op alle ESL en alle ESIC gereguleerde toernooien tot het einde van het ESL CS:GO Premiership seizoen.

Commentaar

Opmerkelijk is dat de besluitvorming van de ESL en de ESIC niet transparant is. Zo publiceert de ESIC niet de volledige beslissing, maar slechts een beperkte samenvatting van de uitkomst. Over de factoren die van invloed zijn op de hoogte van de sanctie is de ESL in de spelregels vaag (artikel 6.4 ESL Rulebook). Hierdoor worden de overwegingen om tot de opgelegde sancties te komen nauwelijks inzichtelijk. Opmerkelijk is verder dat de tijd tussen de overtreding en de sanctie slechts twee dagen bedroeg. Voor de overtreding van Mamedov zou de uitgebreide procedure van de ESIC moeten gelden. Mogelijk is het feit dat Mamdov zijn sanctie heeft geaccepteerd hierop van invloed, maar ook dat wordt niet duidelijk uit de samenvatting.

Dit laat zien aan dat de ESIC nog stappen kan maken om de integriteit te waarborgen die zij nastreeft. Toch is haar opkomst als (nog onofficieel) integriteitsorgaan bemoedigend. Steeds meer organisaties sluiten zich aan als lid, zoals verschillende e-sports organisatoren maar ook de United Kingdom Gambling Commission en de Portuguese Esports Federation.

Wanneer organisatoren zich aansluiten bij de ESIC moeten de spelvoorwaarden in lijn zijn met en invulling geven aan de regels van de ESIC voor optimale afdwingbaarheid. Los van de ESIC moeten organisatoren er bedacht op zijn dat zij hun spelvoorwaarden zo goed en duidelijk mogelijk formuleren en dat deze ook (in het buitenland) afdwingbaar zijn.

Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen