020 530 0160

Volledige proceskostenvergoeding bij handhaving IE-rechten

Gepubliceerd op 19 juni 2006 categorieën 

De Voorzieningenrechter heeft Grolsch in een procedure over haar ‘Nederhose’ veroordeeld tot vergoeding van de volledige proceskosten. Deze uitspraak is een noviteit in het Nederlandse stelsel van proceskostenvergoedingen, dat uitgaat van vergoeding van een vast ‘liquidatietarief’. De rechter kwam tot deze beslissing door toepassing van de richtlijn handhaving intellectuele-eigendomsrechten. Deze richtlijn schrijft voor dat de werkelijk gemaakte kosten dienen te worden vergoed.


Belangrijk is de overweging van de Voorzieningenrechter dat bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding de billijkheid een rol kan spelen, met name wanneer sprake is van een inbreukmaker te goeder trouw. In een dergelijke situatie ligt een beperking van de proceskostenveroordeling tot hetgeen onder het huidige recht gebruikelijk is voor de hand. Wanneer er sprake is van grootschalige inbreuk dan wel piraterij ligt een volledige kostenveroordeling voor de hand. Dit was in casu het geval nu Grolsch wetenschap had van het merkrecht van Eiser en dus bewust inbreuk maakte.


Lees hier het hele bericht


 

Bron: www.boek9.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Anton Ekker

publicaties

Gerelateerde artikelen