020 530 0160

Verplicht digitaal procederen wéér uitgesteld

Gepubliceerd op 29 maart 2017 categorieën ,

Vorige week werd bekend gemaakt dat de geplande datum waarop (een deel van) de rechtspraktijk over zou gaan naar digitaal procederen wederom is uitgesteld. Het streven was om op 15 maart 2017 in het hele land verplicht digitaal te procederen in asiel- en bewaringszaken en op 1 april  2017 in civiele zaken boven de EUR 25.000 met verplichte vertegenwoordiging (met uitsluiting van het kort geding) in de arrondissementen Gelderland en Midden-Nederland. De digitalisering zou in dit laatste geval vervolgens gefaseerd worden ingevoerd in de andere arrondissementen.

Volgens de Raad voor de rechtspraak heeft het uitstel vooral te maken met de snelheid van het systeem voor medewerkers van de Rechtspraak. Eerder heeft de programmadirecteur van KEI al gesteld dat digitaal procederen pas verplicht zal worden wanneer met zekerheid is vastgesteld dat het systeem er klaar voor is. Dat geldt uiteraard ook voor de medewerkers van de Rechtspraak die met het systeem moeten werken, zij moeten er ook klaar voor zijn!

Er is nog geen nieuwe invoeringsdatum bekend, maar de programmadirecteur van KEI  verwacht dat de invoering van het digitaal procederen voor de zomer gerealiseerd zal zijn. In de arrondissementen Gelderland en Midden-Nederland kan tot die tijd in bepaalde zaken op vrijwillige basis worden geprocedeerd. Partijen moeten in dat geval met elkaar afspreken dat zij digitaal zullen procederen.

Per 1 april 2017 treedt al wel het “Reglement inzake de toegang tot en het gebruik van het digitale systeem voor gegevensverwerking van de gerechten (civiel recht en bestuursrecht)” en afgekort “het Technisch reglement (bestuursrecht en civiel recht)” in werking. In het Technisch reglement (bestuursrecht en civiel recht) zijn de voorwaarden voor het gebruik van digitale systeem beschreven. Anders dan een procesreglement, heeft het Technisch reglement (bestuursrecht en civiel recht) dan ook meer de strekking van een set algemene voorwaarden. Onderwerpen die in het Technisch reglement (bestuursrecht en civiel recht) onder meer aan bod komen zijn de verantwoordelijkheid voor beveiliging van documenten, privacy waarborgen, toegang tot het systeem, de (voorwaarden voor) koppeling van het systeem aan kantoorsoftware en de beschikbaarheid van het systeem.

Goed nieuws tot slot, per 1 maart 2017 is de Hoge Raad (de hoogste Nederlandse rechter) als eerste gerecht al wel gestart met het verplicht digital procederen. Omdat er veel minder zaken bij de Hoge Raad terecht komen dan dat er in de lagere instanties aanhangig worden gemaakt en het aantal cassatieadvocaten beperkt is, is het mogelijk om eerder te starten met het verplicht digitaal procederen. 

Een voordeel van het uitstel is dat er meer tijd is om u voor te bereiden op de invoering van het verplicht digitaal procederen, voor zover u dat nog niet heeft gedaan. Niet alleen de mederwerkers van de Rechtspraak moeten er klaar voor zijn, ook de andere deelnemers in een procedure. Op 11 april a.s. geeft mijn kantoorgenoot Menno Weij samen met Timo Schrama een training bij SOLV over (de invoering van het) digitaal procederen en vooral de wijzigingen die dit in de praktijk met zich mee brengen.  Inschrijven is nog mogelijk via vlaming@solv.nl.

Bron: advocatenorde.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen