020 530 0160

Vanessa krijgt ook in hoger beroep gelijk

Gepubliceerd op 27 juni 2008 categorieën ,

Het gerechtshof Amsterdam heeft gisteren het vonnis bekrachtigd van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam in de zaak tussen Connie Breukhoven en Media Plus cs, de exploitant van de website ZIJonline.nl. Het op de website geplaatste artikel waarin Breukhoven wordt beticht van prostitutie is onrechtmatig.


Eerder deze week berichtte ik op deze website dat de rechter in dergelijke zaken een afweging dient te maken tussen het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan de ene kant, en de informatievrijheid aan de andere kant. De zaak die ik toen besprak betrof de commerciële exploitatie van een foto van een joggende vrouw in een park. Ook wanneer publiekelijk beweringen worden gedaan over iemands privéleven, zoals in de roddelpers over Connie Breukhoven, dient te worden nagegaan of het belang bij publicatie opweegt tegen het belang van de bescherming van de privacy.


Het Hof Amsterdam maakt in deze zaak de afweging geheel in lijn met de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en de Nederlandse Hoge Raad:


…moet in deze zaak het recht van Breukhoven op de bescherming van haar persoonlijke levenssfeer en haar belang om niet door publicaties te worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen worden afgewogen tegen het recht van Media Plus cs op vrijheid van meningsuiting. (…)


Zodanige inbreuk [op de privacy, MSN]  kan (…) gerechtvaardigd zijn, indien de publicatie bijdraagt aan het publieke debat of indien daarmee anderszins enig maatschappelijk belang is gemoeid. Denkbaar is bijvoorbeeld dat het prostitutieverleden van invloed op of betekenis voor (de waardering van) het handelen van de betrokkene of diens betrouwbaarheid is of kan zijn, terwijl diens handel en wandel enige maatschappelijke betekenis heeft dan wel enige maatschappelijke rol speelt.

Die betekenis of rol zal – afhankelijk van de omstandigheden – al gauw aan de handel en wandel van bijvoorbeeld politici moeten worden toegekend. Denkbaar is dat zich dit eveneens voordoet – ook dan: afhankelijk van de omstandigheden -, indien de betrokkene in de belangstelling van de ‘showbusiness’ of aanverwante kringen staat. Media Plus cs hebben echter niets gesteld – en daaromtrent is ook niets gebleken – op grond waarvan moet worden aangenomen dat het beweerde prostitutieverleden van Breukhoven voormelde invloed of betekenis heeft of kan hebben of anderszins waarom het van belang is dit gestelde verleden (verder) onder de (hernieuwde) aandacht van derden te brengen. Het feit op zichzelf dat Breukhoven geen willekeurige persoon, maar een bekende persoonlijkheid in de ‘showbusiness’ of aanverwante kringen is of was, is daarvoor niet voldoende.

Dit betekent dat het recht op vrijheid van meningsuiting van Media Plus cs hier naar het voorlopig oordeel van het hof moet wijken voor het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van Breukhoven.”


Lees hier het arrest.

Bron: Rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Marieke Neervoort

publicaties

Gerelateerde artikelen