020 530 0160

Vader mag foto’s zoon publiceren

Gepubliceerd op 22 oktober 2009 categorieën , , ,

 

Publicatie van foto’s van minderjarigen kan een inbreuk op privacy opleveren. Dit werd ook al duidelijk in de uitspraak over Kleinkinderenonbereikbaar.nl waar Menno Weij al eerder over schreef. Maar hoe zit het met het plaatsen van foto’s op een afgeschermd gedeelte op het internet, zoals op een slechts voor vrienden toegankelijk gedeelte van een Hyves profiel? Deze vraag werd op 15 oktober j.l. beantwoord door de Rechtbank Almelo.

 

Een vader van een minderjarige zoon plaatst foto’s en filmpjes op Hyves, waar de moeder, tevens ex-vrouw, meerdere malen bezwaar tegen maakt. De vrouw vordert uiteindelijk bij de rechter onmiddellijke verwijdering van de foto’s en filmpjes van het internet. Zij stelt dat de vader hun zoon onnodig in gevaar brengt, omdat zowel de man als de vrouw in een Tbs-kliniek heeft gewerkt, de vrouw nu werkt in een blijf-van-mijn lijfhuis en de man bij het Leger des Heils, waardoor er een groot belang is om privé gegevens af te schermen.

 

Zij beroept zich op het Verdrag inzake de rechten van het kind (naar mijn mening op art. 16 en 18 van het Verdrag, de artikelen worden echter niet in de uitspraak vermeld) en stelt dat de man inbreuk maakt op de privacy van hun zoon en dat de man misbruik maakt van het ouderlijk gezag.

 

De rechtbank Almelo oordeelt dat de man door het plaatsen van de foto’s op een niet afgeschermd gedeelte van het internet inderdaad inbreuk maakt op de privacy van de zoon en dat de man tevens misbruik maakt van het ouderlijk gezag door het niet nakomen van zijn verplichting om beslissingen omtrent de zoon alleen na overleg met de vrouw te nemen.

 

Voor wat betreft het afgeschermde gedeelte oordeelt de rechtbank Almelo dat er geen sprake is van inbreuk op privacy noch misbruik van ouderlijk gezag. De moeder van het kind heeft namelijk niet aannemelijk gemaakt dat er hinder, leed, schade, onheil of ander ongerief ontstaat door het plaatsen van de foto’s op het – alleen voor vrienden toegankelijke – afgeschermde gedeelte. De omstandigheid dat zowel de man als de vrouw werkzaam zijn in een omgeving die vraagt om bescherming doet daaraan niet af. Er valt in dit geval dan ook geen bijzonder gevaar te duchten volgens de rechter.

 

Opvallend is dat de moeder en zoon zich niet op het portretrecht (art. 21 Aw) hebben beroepen. De toets die de rechter dan hanteert (is er een redelijk belang om je te verzetten tegen het openbaarmaken van je portret) is een andere toets dan de toets die de rechter in dit geval hanteert, maar waarschijnlijk was de uitkomst hetzelfde geweest.

 

Lees hier de hele uitspraak.

Bron: Recht.nl en Boek9.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Kim Crijns

publicaties

Gerelateerde artikelen