020 530 0160

Uitspraken EHRM voorspeld door kunstmatige intelligentie

Gepubliceerd op 26 oktober 2016 categorieën , ,

Onderzoekers van de University College London, University of Sheffield en de University of Pennsylvania hebben een kunstmatige intelligentie (een algoritme) ontwikkeld die het mogelijk maakt om uitspraken van het Europese Hof voor de rechten van de Mens (EHRM) te voorspellen. Dit is de eerste tool die het mogelijk maakt om rechterlijke oordelen te voorspellen op basis van de tekst van de uitspraak. Eerder was het al mogelijk om voorspellingen te doen op basis van de aard en ernst van het misdrijf of het beleid van de betreffende rechter.

De tool is bedoeld om te voorspellen of een bepaalde kwestie een schending van mensenrechten oplevert. De onderzoekers hebben de tool getest op 584 zaken die zich hebben voorgedaan bij het EHRM, waarin al dan niet sprake was van een schending van artikel 3 (folterverbod), 6 (eerlijk proces) en 8 (eerbiediging privéleven) van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het ontwikkelde algoritme analyseert de tekst van de uitspraak om zo patronen te herkennen om aan de hand daarvan voorspellingen te kunnen doen. Om de test zo betrouwbaar mogelijk uit te kunnen voeren was het aantal zaken waarin werd geoordeeld dat sprake was van een schending van mensenrechten gelijk aan de zaken waarin werd geoordeeld dat geen sprake was van een schending. De test en dus de ontwikkelde kunstmatige intelligentie bleek succesvol want in 79% van de gevallen is de uitkomst correct voorspeld.

De onderzoekers hebben vastgesteld dat de gebruikte taal, onderwerpen en omstandigheden van het geval van groot belang waren voor het voorspellen van de uitkomst. De beslissingen van het EHRM in de 584 geanalyseerde zaken hielden dan ook meer verband met de feiten dan met de juridische standpunten. In dat kader stellen de onderzoekers ook dat de uitspraken van het EHRM uitermate geschikt zijn voor de analyse omdat deze een feitenrelaas en de beschrijving van de nationale procedures bevatten, maar dat nog meer accuraatheid kan worden bereikt wanneer zij zouden beschikken over het volledige procesdossier in plaats van uitsluitend de voor het publiek beschikbare documenten.

Tot slot benadrukken de onderzoekers dat deze tool niet is bedoeld om advocaten en rechters te vervangen, maar juist voor hen van pas zou kunnen komen. Zo kunnen bepaalde patronen in zaken worden herkend en worden gekoppeld aan een bepaalde uitkomst op basis waarvan zou kunnen worden beoordeeld of het zinvol is een zaak aan het EHRM voor te leggen.

Lees hier de resultaten van het onderzoek.

Bron: tweakers.net
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen