020 530 0160

Totstandkoming overeenkomst

Gepubliceerd op 2 oktober 2009 categorieën ,

Hoe komen overeenkomsten over het algemeen tot stand? Door aanbod en aanvaarding. Daarbij geldt dat het aanbod en/of de aanvaarding zich dient te uiten door een wil (gericht op de totstandkoming van die overeenkomst) die zich in een verklaring heeft geopenbaard.

Er is veel rechtspraak over de vraag of toch een overeenkomst tot stand is gekomen als wil en verklaring van één partij niet met elkaar overeenstemmen. Een bekend, niet al te oud voorbeeld is de kwestie Otto, die platbeeld televisie’s t.w.v. 700 euro op internet per ongeluk aanbood voor 90 euro. Hier oordeelde de rechter dat de wil en verklaring van Otto niet overeenstemden, en dat de consumenten ook niet op die verklaring mochten vertrouwen. Er is overigens wel kritiek op die uitspraak geuit, ook door mijzelf.

Het hof Den Bosch heeft een uitspraak gedaan over de vraag of een overeenkomst tot stand is gekomen, waarbij (i) de leverancier eerst telefonisch een aanbod heeft gedaan voor het adverteren op een website, (ii) de leverancier dat aanbod per fax heeft nagezonden, en (iii) het aanbod door de afnemer met naam en paraaf per  fax is teruggezonden.

De afnemer stelt dat het telefonisch aanbod geen kosten vermeldde, in tegenstelling tot het fax aanbod – dat bevatte wel een prijs voor de advertentie. De afnemer argumenteert daarom dat zijn wil en verklaring bij het paraferen van het fax aanbod, niet met elkaar overeenstemmen, en aldus geen overeenkomst tot stand is gekomen. De afnemer meende dat de fax louter diende om adresgegevens etc. te controleren en te bevestigen aan de leverancier.

Ik mag wel zeggen dat het Hof deze argumenten van tafel veegt. Het Hof heeft allereerst duidelijk twijfels over de stelling van de afnemenr dat de prijs niet reeds over de telefoon zou zijn genoemd. Het overweegt echter dat als dat inderdaad niet zou zijn gebeurd, het fax aanbod duidelijk vermeldt dat er voor de advertentie betaald moet worden en dat het – met zoveel woorden – op de weg van afnemer ligt die fax eerst te lezen alvorens te tekenen en terug te faxen. 

Een duidelijke, en m.i. terechte uitspraak. Lees hier het arrest.

  

Bron: rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Menno Weij

publicaties

Gerelateerde artikelen