020 530 0160

Toezeggingen door Buma/Stemra aan ACM: meer keuze voor muziekauteurs

Gepubliceerd op 16 april 2014 categorieën , ,

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft gisteren in een persbericht laten weten dat Buma/Stemra een toezegging heeft gedaan meer keuze te gaan bieden omtrent het beheer van auteursrechten op muziek. Deze toezegging door Buma/Stemra is gedaan vanwege een onderzoek door de ACM naar mogelijk misbruik van haar machtspositie (art. 24, lid 1, Mw Jo. art. 102 VWEU). Uit het onderzoek is gebleken dat Buma/Stemra zich in hoge mate onafhankelijk kan opstellen ten opzichte van muziekgebruikers en muziekauteurs. Een klacht van een muziekauteur over het feit dat Buma/Stemra een soort alles-in-één pakket aanbiedt en er geen alternatieven zijn voor componisten of tekstschrijvers om hun rechten (gedeeltelijk) over te dragen, is de oorzaak geweest van dit besluit.

‘Uit het ACM-onderzoek komt naar voren dat een deel van de muziekauteurs op zijn eigen wijze, anders dan via Buma/Stemra, online exploitatie ter hand wil nemen. Muziekauteurs die zich slechts voor een deel van hun rechten, bijvoorbeeld voor alleen de offline rechten, willen aansluiten bij Buma/Stemra, ondervinden hierbij moeilijkheden, omdat bij Buma/Stemra een snelle, makkelijke en transparante procedure ontbreekt om dit te realiseren. Ook voor reeds bij Buma/Stemra aangesloten muziekauteurs ontbreekt een eenvoudige procedure waarmee zij een deel van hun aan Buma/Stemra overgedragen rechten, bijvoorbeeld de online rechten, kunnen terugkrijgen.’

Het beheren van auteursrechten wordt door de toezeggingen ‘flexibeler, simpeler en toegankelijker’ voor muziekauteurs. Zij kunnen nu kiezen welke rechten zij onder willen brengen bij Buma/Stemra en welke zij zelf (online) willen exploiteren. Dit is positief voor zowel de auteur als de muziekliefhebber.

Zie hier het persbericht en hier het Ontwerp toezeggingsbesluit Buma/Stemra, met vanaf pagina 10 de toezeggingen van Buma/Stemra. Belanghebbenden kunnen (van 15 april tot 26 mei) schriftelijk  hun zienswijze kenbaar maken bij het ACM.

Auteur: Robert Kreuger

Bron: www.acm.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Stagiair

publicaties

Gerelateerde artikelen