020 530 0160

Toepasselijkheid algemene voorwaarden online/offline

Gepubliceerd op 25 september 2009 categorieën , ,

Stel, je stuurt een offerte als bijlage per e-mail en in je offerte verwijs je (met vindplaats) naar je algemene voorwaarden op internet. De offerte wordt vervolgens ondertekend. Vraag: zijn de algemene voorwaarden rechtsgeldig van toepassing verklaard?

Hier komen we in het overgangsgebied online en offline. Er wordt per mail e.e.a. uitgewisseld (online), maar de offerte is uiteindelijk met een ouderwetse krabbel geaccepteerd (offline).

Moet je nu de toepasselijkheid van algemene voorwaarden toetsen aan de offline regel of de online regel? Of is er een tussenweg? Uit eerdere rechtspraak tot nu toe is geen lijn te trekken. De wetgever werkt momenteel hard aan een wetsvoorstel omtrent in een offline situatie verwijzen naar online voorwaarden, met overigens een constructie die wat mij betreft ook geen schoonheidsprijs verdient – nl. tevoren instemming vragen.

Nog even terug naar de criteria voor toepasselijkheid van algemene voorwaarden: (i) ze moeten aanvaard zijn door de wederpartij, en (ii) de gebruiker/hanteerder van algemene voorwaarden moet tijdig de mogelijkheid hebben geboden aan die wederpartij om van die voorwaarden kennis te nemen, de zogenaamde terhandstellingsplicht.

In de offline situatie betekent die terhandstellingsplicht gewoon tijdig een kopie van de voorwaarden verstrekken (tenzij onmogelijk), en in een elektronische situatie betekent die plicht tijdig inzage bieden in de voorwaarden via een hyperlink én (wordt vaak vergeten!) de mogelijkheid bieden tot printen of opslaan. 

Maar wat nu dus in de situatie waarin een per mail verzonden offerte alsnog met een krabbel wordt geaccepteerd, en in die offerte wordt verwezen naar algemene voorwaarden op internet. 

De rechtbank Zutphen heeft zich nu (ook) over deze vraag gebogen en concludeert dat de voorwaarden niet toepasselijk zijn. Daarmee staan de “conservatieve” rechters volgens mij nu voor op de “progressieve” rechters. Wees dus voorzichtig!

Ik ben het niet eens met de motivering van de rechtbank. De rechtbank concludeert nl. dat de overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, en toetst aldus aan de online vereisten. Mijn visie is echter dat een offerte die vervolgens met een handtekening wordt ondertekend, níet langs elektronische weg wordt gesloten maar offline is aanvaard. Voor de uitkomst maakt het in deze zaak overigens niet zoveel uit –  de gebruiker/hanteerder heeft in beide situaties niet aan de terhandstellingsplicht voldaan.

Mijn advies is simpel: stuur de algemene voorwaarden mee in de mail met de offerte. 

Lees hier de uitspraak.

 

 

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Menno Weij

publicaties

Gerelateerde artikelen