020 530 0160

Thuiskopiefonds opgeheven

Gepubliceerd op 3 augustus 2007 categorieën 

Stichting de Thuiskopie heeft rechthebbenden op thuiskopiegelden per brief meegedeeld dat het Thuiskopiefonds ophoudt te bestaan. Aanleiding hiervoor is een rapport van het College van Toezicht Auteursrecht waarin een aantal maatregelen werd aanbevolen om de transparantie en efficiëntie van de verdeling van de Thuiskopiegelden te verbeteren.


Het rapport van het College van Toezicht Auteursrecht heeft onder meer geresulteerd in een herziene aanwijzing van Stichting de Thuiskopie als organisatie belast met de uitvoering van art. 16c Auteurswet. Aangezien Stichting de Thuiskopie de door haar geïnde gelden doorbetaalt aan organisaties van rechthebbenden is het, mede in het kader van genoemde regelgeving, zuiverder en transparanter een eventuele inhouding voor een fonds ook bij die organisaties van rechthebbenden te laten plaatsvinden, aldus de Stichting.


Lees hier de brief van Stichting De Thuiskopie.

Bron: www.cedar.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Anton Ekker

publicaties

Gerelateerde artikelen