020 530 0160

Thuiskopie verliest importzaak

Gepubliceerd op 29 september 2005 categorieën 

Het is toegestaan om via een buitenlandse vennootschap CD recordables, zonder thuiskopieheffing, aan Nederlanders te verkopen. Dat is kort gezegd de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 23 september.


Voor de verkoop van blanco CD recordables geldt in Nederland een heffingenregime. In het buitenland geldt die heffing niet of is deze beduidend lager. Gevolg is dat Nederlanders via internet vanuit het buitenland bestellen. De vraag is dan of de leverancier van de blanco CD alsnog een heffing moet betalen.


De stichting De Thuiskopie die de heffingen incasseert en verdeeld onder rechthebbenden stelt zich op het standpunt dat verkoop via een buitenlandse vennootschap in wezen een schijnconstructie is. Op haar website zegt zij er dit over:


“De crux van die constructie is dat de Nederlandse en Belgische Auteurswetten bepalen dat de importeur van blanco dragers de thuiskopie vergoeding dient af te dragen. Vervolgens wordt zowel in Nederland als België een bedrijfje opgericht. Nederlandse bestellingen worden vervolgens zogenaamd vanuit België rechtstreeks aan de klant geleverd, en vice versa.”


In deze zaak vond de rechter dat er geen sprake was van een schijnconstructie. Dat de gedaagde zich bediende van een truc of een lacune in de Nederlandse wetgeving is volgens de rechter evenmin relevant:


“Op zichzelf is gebruik maken van lacunes in (bijvoorbeeld fiscale) wetgeving teneinde een bedrijfseconomisch zo gunstig mogelijke bedrijfsvoering te kunnen uitoefenen niet ongeoorloofd. Dat is bijvoorbeeld in het enigszins vergelijkbare (internationale) fiscale omveld niet  ongebruikelijk. Mocht dit leiden tot ongewenst geachte gevolgen, dan is daar doorgaans het patroon dat daar met aanvullende wetgeving in wordt getracht te voorzien.”


Van beslissende betekenis acht de rechter dat uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de wetgever nadrukkelijk rekening heeft gehouden met deze constructie. De wetgever oordeelde in dat verband dat het te ver zou gaan als consumenten aangesproken konden worden als importeur van blanco dragers indien zij via internet zouden bestellen.  


   

Bron: Rb Den Haag
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Christiaan Alberdingk Thijm

publicaties

Gerelateerde artikelen