020 530 0160

Tattoo battle: een score voor 2K

Gepubliceerd op 9 augustus 2016 categorieën 

2K, een ontwikkelaar van games, heeft vorig jaar zijn basketbalgame NBA 2K16 uitgebracht. Spelers uit de NBA worden met toestemming van de spelers in de game nagemaakt. Enkele spelers hebben tatoeages op het lichaam die, omdat ze deel uitmaakten van het uiterlijk van de spelers, ook in de game zijn opgenomen. De ontwerper van de tatoeages, Solid Oak Sketches, zegt echter de auteursrechthebbende te zijn op deze tattoos. Omdat hij geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de tattoos in de game, maakt 2K volgens hem inbreuk op zijn auteursrechten. Solid Oak Sketches is een procedure gestart en vordert $150.000 per inbreuk.

De rechter heeft op verzoek van 2K in een zogenaamde ‘motion to dismiss’ geoordeeld dat in dit geval alleen de daadwerkelijk schade vergoed zou kunnen worden en dat de claim van $150.000 per inbreuk geen doorgang kan vinden.

Registratie ontwerp tatoeage
Het ontwerp van een tatoeage kan zowel naar Nederlands recht als naar Amerikaans recht voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Daarvoor is in de VS – net als in Nederland – geen registratie vereist. Auteursrechthebbenden worden in de VS wel verplicht hun auteursrecht te registreren voordat zij een per inbreuk wettelijk vastgestelde schadevergoeding kunnen vorderen.

Indien de inbreuk begint voordat registratie plaatsvindt, kan ook na de registratie geen wettelijke schadevergoeding worden gevorderd. Hier heeft 2K dus geluk: 2K had al in een eerdere versie, NBA 2K14, de tattoos gebruikt en Solid Oak Sketches had de auteursrechten pas in 2015 geregistreerd.

Bij het uitbrengen van NBA 2K16 was er volgens de Amerikaanse rechter geen sprake van een nieuw inbreuk, maar duurde de inbreuk voort. Daardoor kan Solid Oak Sketches geen wettelijke schadevergoeding vorderen noch advocatenkosten. Solid Oak Sketches kan wel nog steeds de daadwerkelijk geleden schade, waaronder gederfde winst, vorderen. Hoeveel schade Solid Oak Sketchers daadwerkelijk heeft geleden is lastig vast te stellen en zal in het proces vastgesteld moeten worden.

Met dank aan Dewi Harkink

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Harmke

publicaties

Gerelateerde artikelen