020 530 0160

Strepen strijd tussen Adidas en Cruijff: merk of decoratie?

Gepubliceerd op 7 mei 2014 categorieën 

In 1974 droeg Cruijff in het Nederlands elftal zijn eigen shirt, broek en kousen in plaats van het officiële Oranje tenue van Adidas met drie strepen. Puma was indertijd de sponsor was van Cruijff. Puma wilde niet dat Cruijff in het Adidas tenue speelde. De oplossing was het tenue met twee strepen. Cruijff Classics brengt dat tenue sinds acht jaar op de markt en heeft nu een extra collectie, zoals trainingspakken en polo’s, met ook twee strepen op de markt gebracht, aldus de journalist Dennis Jansen. Adidas is not amused en wil dat de verkoop ervan wordt gestaakt.

Cruijff meent dat de twee strepen van hem zijn en dat Adidas die niet kan verbieden, aldus het krantenartikel.

Adidas zal haar merkrechten inroepen. De drie strepen zijn door Adidas op verschillende manieren als merk geregistreerd. Adidas zal stellen dat:

1.      –  het twee strepen teken overeenstemt met het drie strepenmerk, de tweestrepen ook op sportkleding wordt gebruikt en de twee strepen als merk worden gebruikt (ter onderscheiding van de die sportkleding van andere merksportkleding); en,

2.       – het gebruik van de twee strepen als merk verwarring kan veroorzaken onder het publiek, in de zin dat het publiek denkt dat deze kleding van Adidas afkomstig is, dan wel dat beide partijen met elkaar verbonden zijn; en/of,

            – door het gebruik van de twee strepen als merk het publiek een verband legt met Adidas en dat (i) daardoor Cruijff Classics op ongerechtvaardigde wijze profiteert van (aanhaakt bij) de bekendheid van het bekende drie-strepen merk, dan wel (ii) dit gebruik afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen het drie strepen merk.

Adidas heeft op basis van haar drie strepen merk al vele malen geprocedeerd tegen sportkleding met twee strepen tot en met het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) en terug.

De meest principiële vraag bij het HvJEU was of het publiek door het gebruik van een gelijkend teken (twee strepen) wel of geen verband zou leggen met Adidas, ook als het twee strepen motief als het publiek het teken (twee strepen) als versiering (decoratie/dessin element) zou zien.

Het hof besliste dat als een teken (bijvoorbeeld twee strepen) door het publiek als versiering wordt opgevat, dat het teken nog steeds een merkinbreuk kunnen zijn, wanneer het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat het publiek een verband tussen beide legt. Alleen als het publiek het teken (de twee strepen) louter als versiering ziet, is er geen sprake van een verband en dus geen merkinbreuk.

Dit zal ook in een eventuele rechtszaak tussen Adidas en Cruijff de belangrijkste vraag worden, die de rechter moet beantwoorden. Beide partijen zullen natuurlijk het tegenovergestelde stellen en proberen aannemelijk maken dat het publiek wel een verband legt c.q. geen verband legt omdat het publiek de twee strepen louter als versiering ziet.

Bij de beoordeling daarvan zal ook de bekendheid van het merk Adidas en van het merk Cruijff een rol spelen, maar ook de bekendheid van het publiek met het twee strepen incident in 1974 en het feit dat het Cruijff-tenue met de twee strepen, klaarblijkelijk al acht jaar op de markt is.

Het is dus zeker geen gewonnen wedstrijd voor Adidas.  

Adidas heeft van de verschillende gevoerde twee strepen zaken in Nederland enkele gewonnen en enkele verloren.

Nike bracht onder meer een short en een trainingsbroek op de markt, beide met twee strepen. De strepen liepen parallel over de lengte van de pijp, net zoals bij Adidas. De dikte van de strepen en de ruimte er tussen was even groot. De kleur van beide strepen was hetzelfde. Dit is bij Adidas (meestal) ook het geval. Op de Nike kleding stond ook de swoosh afgebeeld en op broek was ook de tekst JUST DO IT afgebeeld.

De rechter meende dat Nike voldoende had aangetoond dat het gebruik van het 2-strepenmotief bij sportkleding als versiering sinds vele jaren gemeengoed is, omdat het al in ieder geval al rond 1900 op sportkleding als decoratie werd aangebracht. De rechter meende dan ook dat de twee strepen van Nike niet als een teken/merk, maar als decoratie moesten worden aangemerkt, nu Adidas ook niet voldoende het tegenovergestelde aannemelijk had gemaakt.

De voorzieningenrechter vond het ook onaannemelijk dat er sprake was van verwarringsgevaar, mede vanwege het feit dat op de Nike kleding de swoosh stond afgebeeld: “Volstrekt onaannemelijk is het betoog van Adidas dat het in aanmerking te nemen publiek alsdan zal kunnen denken dat Adidas en Nike verbonden ondernemingen zouden zijn. Het kan een gemiddeld geïnformeerde consument toch niet zijn ontgaan dat beide bedrijven grote rivalen zijn. Dat gegeven, gecombineerd met het verschil in aantal strepen, zal de consument van de gedachte afhouden dat het verbonden ondernemingen zouden kunnen zijn.

Mede gezien dit laatste maakt Cruijff zeker kansen als deze juridische Champions league wedstrijd ooit gespeeld gaat worden onder leiding van een Nederlandse (scheids)rechter.

Op zijn Cruijff’s: ‘om te winnen, zal je meer moeten doen, zoals een streep minder’.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Menno Heerma van Voss

publicaties

Gerelateerde artikelen