020 530 0160

Strepen adidas geen geldig beeldmerk

Gepubliceerd op 26 juni 2019 categorieën 

Drie parallel lopende strepen die in welke richting dan ook op producten zijn aangebracht. Adidas vroeg hiervoor in 2014 een Europees beeldmerk aan (zie plaatje). De inschrijving van het merk werd door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) goedgekeurd. Twee jaar later oordeelde het EUIPO echter dat het ingeschreven beeldmerk van adidas toch nietig is. In de daaropvolgende beroepszaak van 19 juni jl. heeft het Gerecht van de Europese Unie deze nietigverklaring van het merk nu bevestigd.

merkregistratie adidas (12442166)


Handhaving merkstrepen

Adidas treedt regelmatig op tegen partijen die strepen op een vergelijkbare wijze gebruiken. In 2016 werd bijvoorbeeld met succes het gebruik van dubbele strepen op kleding door H&M aangevochten. Ook voetbalclub FC Barcelona besloot de merkregistratie van haar strepen op het tenue in te trekken nadat adidas daartoe gesommeerd had. Dat adidas zo actief optreedt tegen andere partijen is goed te verklaren. Als adidas deze partijen de ruimte geeft om (vergelijkbare) strepen te gebruiken, bestaat de kans dat haar beeldmerk verwatert: consumenten zullen de drie strepen dan wellicht minder snel nog herkennen als zijnde adidas. 

 

Andersom vechten partijen ook weer de merkinschrijvingen van adidas aan. Zo vorderde de Belgische schoenenfabrikant Shoe Branding Europe BVBA in 2016 nietigverklaring van het betreffende beeldmerk van adidas. Shoe Branding kreeg in deze procedure zelfs gelijk. Het EUIPO oordeelde dat de inschrijving van het merk van adidas bij gebrek aan onderscheidend vermogen nietig moest worden verklaard. Het beeldmerk op de parallel lopende strepen had destijds dus niet verleend mogen worden.

Tegen deze beslissing ging adidas in beroep bij het Gerecht, dat recent arrest heeft gewezen. Adidas is van mening dat de betreffende merkinschrijving wel onderscheidend vermogen heeft. Door de bekendheid en het gebruik van de drie strepen is het merk immers ingeburgerd in de Europese Unie.

 

Inburgering merk

Voor inburgering dient te worden aangetoond dat het merk ook daadwerkelijk op deze wijze bekend is binnen de lidstaten van de Europese Unie. Het sportmerk leverde daarvoor bewijsmaterialen, waaronder marktonderzoeken uit 23 lidstaten. Daaruit blijkt volgens het Gerecht echter niet de bekendheid en het gebruik van het ingeschreven beeldmerk. De inschrijving bevat zwarte strepen tegen een lichte achtergrond. Het door adidas geleverde bewijs ziet echter voornamelijk op een omgekeerde kleurencombinatie; lichte strepen tegen een donkere achtergrond. De bekendheid van het ingeschreven merk is dus niet aangetoond.

  

Logo of patroon?

Adidas stelt verder dat haar ingeschreven merk verkeerd is geïnterpreteerd. De inschrijvingsaanvraag bevatte de volgende omschrijving: “Het merk wordt gevormd door drie op dezelfde afstand van elkaar geplaatste parallel lopende strepen van gelijke lengte die in welke richting dan ook op de waar zijn aangebracht.” Adidas beoogde daarmee het merk als doorlopend patroon in te schrijven. De afmetingen en verhoudingen van de strepen kunnen dus eenmaal weergegeven op de waren verschillen, aldus adidas. Ook de kleurencombinatie kan in de praktijk afwijken.

 

Net als het EUIPO oordeelt het Gerecht dat het hier niet gaat om een patroon, maar simpelweg om een logo van een rechthoek met drie strepen. Zowel het bewijsmateriaal met een andere kleurencombinatie als het bewijsmateriaal met doorlopende strepen kunnen zodoende niet worden meegenomen. De kenmerken daarin wijken immers wezenlijk af van het ingeschreven beeldmerk. Het Gerecht bevestigd tot slot de nietigheid van het concrete beeldmerk nu onderscheidend vermogen ontbreekt.

 

Gebruik strepen vrij?

Aan het betreffende beeldmerk kan adidas dus voorlopig geen rechten ontlenen. Of het echt een grote aderlating is voor adidas is maar de vraag. Het merk heeft tal van inschrijvingen waarin de strepen op de kleding op verschillende manieren zijn vastgelegd. Deze inschrijvingen zullen dus nog wel bescherming kunnen bieden. Het sportmerk heeft bovendien nog de mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan het Hof van Justitie.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Jesse

publicaties

Gerelateerde artikelen