020 530 0160

Strengere aanpak ICT-projecten overheid

Gepubliceerd op 24 juni 2015 categorieën ,

 

In oktober 2014 bleek uit het eindrapport van de parlementaire onderzoekscommissie Elias, dat onderzoek verrichtte naar ICT-projecten bij de overheid, dat er maar liefst 1 tot 5 miljard euro per jaar wordt verspild vanwege mislukte ICT-projecten. In het Kamerdebat dat volgde, werd gepleit voor een Bureau ICT-Toetsing (BIT) dat bij de start van een ICT-project toetst of aan een aantal cruciale eisen is voldaan.

Vorige maand is de ministerraad op voorstel van minister Blok akkoord gegaan met de werkwijze van een tijdelijk BIT. In een concept-Instellingsbesluit BIT worden kaders gesteld die onafhankelijkheid van het BIT moeten waarborgen. Ook worden er objectieve toetscriteria geïntroduceerd voor projecten waar ICT voor meer dan 5 miljoen euro onderdeel van uit maakt. Het concept-Instellingsbesluit moet nog langs de Tweede Kamer, maar het is de wens van minister Blok om het besluit op 1 juli 2015 definitief vast te stellen.

De eerste pilots van waarbij BIT de regels en werkwijze in de praktijk gaat testen, starten vanaf 1 juli. Vanaf 1 september is de pilot versie voorbij en worden de reguliere BIT projecten gestart. Begin 2016 is BIT volledig op sterkte. De adviezen van het BIT zijn openbaar en worden naar de Tweede Kamer gestuurd en gepubliceerd op het Rijks ICT Dashboard.

Er lijkt voldoende werk te zijn voor het BIT. Zo bericht de Automatiseringsgids dat de Tweede Kamer gisteren in een debat heeft aangegeven, grip te willen houden op de aanpak van ICT-problemen bij het ministerie van Defensie. Dit naar aanleiding van de problemen die vorig jaar bij Defensie speelden. Computerapparatuur bleek verouderd, datacentra vielen uit, er was geen visie op de ICT en er was sprake van verstoorde verhoudingen tussen managers.

De minister heeft nu een ‘masterplan’ ontwikkeld om die problemen aan te pakken. De Tweede Kamer zal twee keer per jaar een rapportage ontvangen over de ontwikkelingen van het Masterplan. Dit was voor de Kamer echter onvoldoende. Na het aandringen heeft de minister toegezegd dat wensen en eisen van de Kamer ook in de rapportages worden meegenomen.

 

Lees hier het bericht over het BIT en hier het bericht in de Automatiseringsgids

Bron: overheid.nl; automatiseringsgids.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Thomas

publicaties

Gerelateerde artikelen