020 530 0160

Stichting gaat AFM ondersteunen bij WFD-vergunningverlening

Gepubliceerd op 15 december 2004 categorie├źn 

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet Financiele Dienstverlening (WFD) in het tweede kwartaal 2005 hebben 8 belangenorganisaties van financiele dienstverleners onlangs een “Letter of Intent” getekend over het toezicht op de WFD. Het betreft de partijen die deel nemen aan het Platform Financiele Dienstverlening (PFD) dat in 2003 is opgericht als overlegorgaan tussen de markt en de Autoriteit Financiele Markten (AFM) voor de nadere uitwerking van de WFD en de implementatie van het toezicht daarop.


De WFD bevat regels voor het aanbieden van, het bemiddelen in en het adviseren over financiele producten aan consumenten en (voorzover het betreft verzekeringen) aan bedrijven. In de wet wordt een vergunningenstelsel geintroduceerd. Er worden aan financiele dienstverleners eisen gesteld op het gebied van integriteit, deskundigheid, integere bedrijfsvoering, financiele zekerheid, transparantie en zorgplicht. De nadere uitwerking van de WFD wordt naar verwachting nog deze maand vastgesteld in een besluit Financiele Dienstverlening. De WFD heeft onder andere gevolgen voor het aanbieden van financiele producten (waaronder leningen) via het internet.


Het toezicht op de naleving van de WFD zal worden uitgeoefend door de AFM. Besloten is dat een Stichting Financiele Dienstverlening zal worden opgericht die het AFM bij haar toezichthoudende taak zal gaan ondersteunen.  


Deze Stichting gaat onder andere een database inrichten met informatie die door financiele dienstverleners moet worden aangeleverd over de mate waarin zij voldoen aan de verplichtingen van de WFD. Ook zal de Stichting dossiers gaan voorbereiden voor de vergunningverlening in het kader van de WFD. Het bestuur van de Stichting zal uitsluitend uit afgevaardigden van marktpartijen bestaan.


Als projectleider is de heer Drs C.J.M. Scholtes benoemd. Eerder was hij nauw betrokken bij de oprichting van de Dutch Securities Institute (DSI). Het is de bedoeling dat de Stichting in het eerste kwartaal van 2005 wordt opgericht.

Bron: nieuwsbrief AFM
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Koen de Bruin

publicaties

Gerelateerde artikelen