020 530 0160

Stalking en schending van privacy via internet onrechtmatig

Gepubliceerd op 21 juli 2008 categorieën , ,

De titel is denk ik duidelijk. Wat was er aan de hand?

De feiten zoals in het vonnis gepresenteerd luiden als volgt: Frank en Postma (eisers)hebben een relatie, zij wonen samen en hebben een zoontje. In februari 2007 hebben Postma en Van de Ven (gedaagde) een amoureuze relatie gekregen. Deze heeft geduurd tot juli 2007. Daarna hebben zij van medio oktober 2007 tot medio december 2007 nog enige tijd gewild contact met elkaar gehad.


In juli en in december 2007 heeft Postma de verhouding beëindigd. Van de Ven bleef beide keren nadat Postma de relatie beëindigde Frank c.s. op allerlei manieren lastig vallen. Van de Ven publiceert sinds maart-april 2008 tegen de wil in van Frank c.s. op internetsites (joostwkvandeven.hyves.nl, www.joostwkvandeven.nl, www.maykepostma.nl) berichten over (zijn relatie met) Postma, met allerhande nogal persoonlijke details. Aanvankelijk zonder naamsvermelding, later gebruikte hij de voornaam van Postma, Mayke, en plaatste hij haar foto daarbij. Van de Ven heeft de domeinnaam maykepostma.nl geregistreerd en heeft gebruik gemaakt van maykepostma.hyves.nl.

De rechter overweegt als volgt: Van de Ven heeft ondanks de uitdrukkelijke verzoeken van Frank c.s. om hun privacy te respecteren allerlei intimiteiten aangaande hun affaire via het internet publiekelijk gemaakt. Dat het op deze wijze naar buiten brengen van die persoonlijke en intieme details van hun affaire een ernstige aantasting is van de privacy van Postma, en indirect ook van die van Frank, behoeft geen betoog. De absurde hardnekkigheid waarmee Van de Ven in zijn onbetamelijke gedrag volhardde, wijst er op dat hij er kennelijk op uit was om Postma en Frank publiekelijk te kwetsen en maatschappelijk te beschadigen. Dat is des te kwaadaardiger omdat Postma een vertegenwoordigende functie in het lokaal bestuur vervulde.

Opmerkelijk is volgens de rechter voorts dat Van de Ven ter zitting – ondanks zijn op zich prijzenswaardige toezeggingen dat hij Frank c.s. verder met rust zal laten en niet meer over de affaire met Postma zal publiceren – de indruk wekte in het geheel niet te (willen) beseffen dat zijn gedrag Frank c.s. schade heeft toegebracht en nog steeds toebrengt. Bij de verantwoordelijke positie die hij in de maatschappij inneemt is dat gebrek aan zelfinzicht verregaand ongeloofwaardig en anders voor de toekomst zorgelijk. Frank c.s. hebben er onder die omstandigheden eens te meer belang bij om af te dwingen dat zij simpelweg met rust gelaten worden. 

In het licht van bovenstaand, verbiedt de rechter Van de Ven onder meer om zich in woord en/of geschrift, of dat nu via internet, weblog, e-mail, sms, krant, persoonlijke schrijvens en circulaires of anderszins is, uit te laten omtrent Postma en/of Frank of zijn relatie met (één van) hen of zijn gevoelens jegens één van hen.

Lees hier het hele vonnis.

Bron: rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Menno Weij

publicaties

Gerelateerde artikelen