020 530 0160

Sponsorvermelding bij nieuwsradioprogramma

Gepubliceerd op 26 juni 2006 categorie├źn ,De Rechtbank Amsterdam heeft op 13 juni 2006 een besluit vernietigd waarbij BNR Nieuwsradio BV (BNR) een waarschuwing kreeg van het Commissariaat voor de Media (CvdM) vanwege de sponsorvermelding “Het ICT-Nieuws wordt mede mogelijk gemaakt door BT Syntegra” na het radionieuwsprogramma ICT-Nieuws. Volgens het CvdM was de vermelding in strijd met artikel 71k lid 5 Mediawet. In dat artikel staat een verbod op sponsorvermeldingen VOOR programma’s die uit nieuws, actualiteiten of politieke informatie bestaan.


Op het beroep hiertegen door BNR oordeelde de rechtbank allereerst dat de waarschuwing een besluit is in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb. De waarschuwing heeft namelijk een bestraffend karakter.


Het sponsorverbod voor journaals van artikel 17 lid 4 Richtlijn 89/552/EEG waar artikel 71k lid 5 Mediawet volgens het CvdM een exacte inplementatie van zou zijn, is echter alleen van toepassing op televisie-uitzendingen en niet op radio-uitzendingen. Nu het sponsorverbod van artikel 71k lid 5 Mediawet een niet geharmoniseerde beperking is op het vrij verkeer van diensten van artikel 49 EG-Verdrag, dient daarvoor een rechtvaardiging te bestaan in nationale regelgeving uit hoofde van openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid of een dwingende reden van algemeen belang zoals de bescherming van de consument. Een dergelijke rechtvaardiging volgt noch uit de toelichting noch uit de wetsgeschiedenis van genoemd artikel. Bovendien blijkt daar niet uit dat het verbod geschikt is om een dergelijk doel te verwezenlijken of dat het verbod niet verder gaat dan nodig. De rechtbank vernietigde dan ook het bestreden besluit vanwege gebrek aan een deugdelijke motivering.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Anne-Jel Hoelen

publicaties

Gerelateerde artikelen