020 530 0160

Schending geheimhoudingsplicht

Gepubliceerd op 14 januari 2008 categorieën 


Stel, je neemt een vertrouwelijk handboek van de baas mee naar huis en de baas is daar min of meer van op de hoogte. Maar je hebt ook een geheimhoudingsbeding in je contract staan, die met zoveel woorden zegt dat meenemen niet mag behoudens toestemming van de baas. Probleem of niet?

De kantonrechter te Haarlem oordeelt van niet. Waarom niet? Omdat er een beleid bestond dat het was toegestaan het handboek mee naar huis te nemen. Dat brengt volgens de kantonrechter met zich mee dat deze praktijk stilzwijgend is goedgekeurd. Die stilzwijgende goedkeuring moet worden gelijkgesteld met de vereiste toestemming, als vereist in het geheimhoudingsbeding.

Ook staat in deze zaak ter discussie of mededelingen doen aan een andere ex-werknemer een schending van genoemd geheimhoudingsbeding oplevert, nu het beding ook een verbod bevat om aan “derden” mededelingen te doen. De kantonrechter oordeelt wederom van niet. De kantonrechter is op dit punt van oordeel dat ” het enkele feit dat [gedaagde] de informatie aan [XXX] heeft verstrekt nadat deze al uit dienst was getreden betekent nog niet dat [XXX] als “derde” in de zin van het geheimhoudingsbeding moet worden beschouwd.”

Lees het gehele vonnis hier.


 


 

Bron: rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Menno Weij

publicaties

Gerelateerde artikelen