020 530 0160

Regelgeving drones: soepeler en strenger tegelijk

Gepubliceerd op 1 mei 2015 categorieën ,

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu liet donderdag weten dat het voor commerciële gebruikers van drones gemakkelijker wordt om ‘mini drones’ in te zetten. Op dit moment geldt voor commercieel gebruik van drones de strengere regelgeving uit de Wet Luchtvaart, terwijl voor recreatief gebruik van drones veel soepeler regels gelden. Zo mogen recreatieve bestuurders van drones met een gewicht tot 25 kilogram, zonder vergunning vliegen. Bovendien zijn de veiligheidseisen voor recreatief gebruik van drones soepeler dan voor commercieel gebruik. Hierover is al eerder uitgebreid geschreven op onze blog.  

 

Met de introductie van drie nieuwe categorieën van op afstand bestuurbare luchtvaartuigen, beoogt staatssecretaris Mansveld de regelgeving voor particulier en commercieel gebruik van drones te harmoniseren en meer te laten aansluiten op Europese regels die er waarschijnlijk in 2017 gaan komen. Vanaf 1 oktober is dan ook voor commercieel gebruik geen ontheffing of vergunning meer benodigd wanneer het gaat om een drone in de nieuwe categorie ‘mini drones’, die een gewicht mogen hebben tot 4 kilogram. Verder wordt er een categorie ‘lichte drones’ geïntroduceerd die een gewicht tussen 4 en 150 kilogram hebben en waarbij de gebruiker een brevet moet hebben, de drone gekeurd moet zijn en de operatie in een goed te keuren handboek beschreven moet zijn. Het is op dit moment nog niet duidelijk of voor deze nieuwe categorie drones daarnaast nog een ontheffing of vergunning nodig is. Ten slotte is er de categorie modelvliegtuigen tot 150 kilogram die alleen op afgebakende modelvliegterreinen mogen vliegen.

 

‘Soepeler’ wordt het er eigenlijk niet op

Tegelijkertijd worden de veiligheidseisen wel strenger voor zowel particuliere als commerciële gebruikers. Zo gelden vanaf 1 oktober dezelfde veiligheidseisen voor beide groepen gebruikers van minidrones, wat betekent dat de regels voor particulieren strenger worden. In januari schreven wij op onze blog al dat het primaire doel van de regelgeving veiligheid betreft en dat de verschillende regels die gelden voor commercieel en recreatief gebruik geen recht doen aan dat doel. De regering lijkt met de aangekondigde wijzigingen deze discrepantie weg te nemen. Commerciële gebruikers kunnen wel alvast wennen aan het vliegen met drones, want zij kunnen vanaf 1 juli een vergunning krijgen voor het structureel vliegen met drones door een theorie- en praktijkexamen af te leggen.

 

De aangekondigde wijzigingen van de staatsecretaris zijn naar onze mening hard nodig. De regelgeving voor recreatieve en commerciële gebruikers is niet in evenwicht en deze doet ook geen recht aan het veiligheidsdoel. Met de nieuwe regelgeving worden de eisen die aan de drone en aan de gebruiker worden gesteld, gekoppeld aan het gewicht. Dit is een betere manier om de veiligheid daadwerkelijk te verbeteren en tevens in te spelen op de veranderende markt. Het past simpelweg niet bij een land als Nederland om achter de technologische ontwikkelingen aan te lopen.

 

Hiermee is echter nog niets gezegd over het privacyaspect. Het kabinet is hier op dit moment mee bezig en ik ben benieuwd tot welke ideeën dit zal leiden. De regels voor drones bevatten zelf geen regels met betrekking tot filmen in openbare ruimtes of besloten ruimtes. Daarvoor moeten we dus terugvallen op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Wetboek van Strafrecht. De stap in de goede richting is dus gezet, maar er zal nog meer moeten gebeuren alvorens we kunnen spreken van drone-proof wetgeving.

 

Zodra de nieuwe regels definitief zijn, passen we natuurlijk onze whitepaper aan.

 

Met dank aan Yasar Celebi

Bron: nu.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen