020 530 0160

Rechtspraak: smaak auteursrechtelijk beschermd?

Gepubliceerd op 18 maart 2015 categorieën 

Al eerder blogde ik over de vraag of de smaak van Heksenkaas auteursrechtelijk beschermd kan zijn. Het oordeel van de voorzieningenrechter? Ja.

 

Procedure

Levola Hengelo B.V. (Levola), het moederbedrijf achter de Heksenkaas smeerdip, heeft bij de voorzieningenrechter te Den Haag een verzoek tot het mogen leggen van bewijsbeslag ingediend. Levola legt aan haar verzoek ten grondslag dat de smaak van Heksenkaas auteursrechtelijk beschermd is en dat gerekwesteerde, European Food Company (EFC), inbreuk maakt op het auteursrecht van Levola. EFC zou de smaak van Magic Cheese één-op-één hebben nagebootst van de Heksenkaas smaak, aldus Levola.

 

Als bijlage bij het verzoekschrift heeft Levola onder meer een concept dagvaarding gehecht, waarin Levola toelicht welke auteursrechtelijke aanspraken zij maakt op de smaak van Heksenkaas. Ook heeft Levola een verklaring van een deskundige gehecht, waarin wordt gesteld dat de subjectieve persoonlijke keuzes in de smaak van Heksenkaas zijn te herkennen in de smaak van het Magic Cheese product, waardoor de smaken nagenoeg identiek zijn. Volgens de deskundige moet in ieder geval worden gezegd dat de totaalindrukken tussen de smaak van Heksenkaas en die van Magic Cheese overeenstemmen.

 

Levola vraagt verlof bewijsbeslag te mogen leggen onder

(i) administratieve bescheiden met betrekking tot de hoeveelheden door EFC geproduceerde, verkochte en geleverde eenheden van Magic Cheese;

(ii) (e-mail)correspondentie omtrent het tot stand komen van Magic Cheese;

(iii) (e-mail) correspondentie tussen EFC en haar afnemer(s) omtrent de afnemerswensen en specificaties van Magic Cheese en het tot stand komen van Magic Cheese;

(iv) test en evaluatie rapporten omtrent Magic Cheese;

(v) memoranda, gespreksverslagen en overige documenten omtrent het tot stand komen van de smaak van Magic Cheese;

(vi) productspecificaties, marketingmateriaal en andere documenten met betrekking tot het tot stand komen van Magic Cheese.

 

De voorzieningenrechter wijst de verzoeken (ii) t/m (vi) toe. Volgens de voorzieningenrechter is – gelet op het Trésor/Lancôme-arrest – voorshands voldoende aannemelijk dat er auteursrecht op een smaak kan rusten en dat (de smaak van) Heksenkaas voldoet aan de vereisten voor auteursrechtelijke bescherming. Ook heeft Levola voldoende aannemelijk gemaakt dat er inbreuk op haar auteursrecht is gemaakt: de inbreuk is voldoende gemotiveerd gesteld en de smaak van beide producten stemt tot zekere hoogte overeen.

 

Smaak auteursrechtelijk beschermd?

Het is de eerste keer dat een rechter een antwoord heeft gegeven op de vraag of smaak auteursrechtelijk beschermd kan zijn en of de smaak van producten overeenstemt. Een definitief antwoord is echter nog steeds niet gegeven. In deze procedure heeft de voorzieningenrechter immers een voorlopig oordeel gegeven, en slechts summierlijk bekeken of Levola een vordering heeft en of de inbreuk voldoende aannemelijk is. Ook heeft EFC zich niet kunnen verweren: de voorzieningenrechter heeft EFC voorafgaand aan haar oordeel immers niet gehoord.

In de bodemprocedure zal de rechtbank daarom definitief moeten oordelen of de smaak van Heksenkaas auteursrechtelijk beschermd is, en of de smaak van Magic Cheese inbreuk maakt op de smaak van Heksenkaas. Ik ben benieuwd naar het rapport van de deskundige, waaruit zou blijken dat de smaak van Heksenkaas is gebaseerd op creatieve keuzes en de Heksenkaas en Magic Cheese smaken identiek, dan wel overeenstemmend zijn.

 

Zoals eerder geblogd: al met al een zaak om je vingers bij af te likken!

 

Lees de beschikking hier.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Harmke

publicaties

Gerelateerde artikelen