020 530 0160

Rechtspraak: Lil’ Kleine mocht optreden beëindigen na gooien bier

Gepubliceerd op 14 juli 2017 categorieën 

Lil’ Kleine mocht zijn optreden beëindigen nadat vanuit het publiek bier naar hem was gegooid. Dat heeft de kantonrechter geoordeeld in een procedure tussen de exploitant van het café en Your Agency, het boekingsbureau van Lil’ Kleine.

Lil’ Kleine zou op 5 september 2016 tijdens de kermis in Meijel 30 minuten optreden in het café van de exploitant. Lil’ Kleine stond nog geen 5 minuten op het podium, toen vanuit het publiek bier naar hem werd gegooid. De rapper stapte vervolgens van het podium en kwam niet meer terug.

 

Volgens de exploitant is Your Agency hiermee tekortgeschoten in de nakoming haar verplichtingen onder de overeenkomst. Lil’ Kleine zou namelijk 30 minuten optreden, wat hij niet heeft gedaan. De exploitant heeft de overeenkomst met Your Agency daarom ontbonden en eist dat Your Agency 9/10 van de al betaalde factuur terugbetaalt. Your Agency meent dat er geen sprake is van een tekortkoming, dat de exploitant de overeenkomst niet kon ontbinden en dat zij geen terugbetalingsverplichting heeft.

 

Bij het antwoord op de vraag of Lil’ Kleine zijn optreden mocht staken, is de tussen partijen overeengekomen rider van belang. Artikel 8 van de rider bepaalt:

 

 (…) 8. Veiligheid

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor handhaving van de orde tijdens op- en afbouw, en tijdens het optreden van contractant 2. (…) Indien de veiligheid van dj/artiest/act/medewerkers, en/of publiek niet gewaarborgd kan worden is artiest gerechtigd definitief het optreden te stoppen met behoud van volledige gage. (…)

Let op! U dient in te staan voor een veilige situatie en werkplek voor [naam artiest] en zijn crew. Dit houdt onder andere in dat u er voor dient zorg te dragen dat er niet met voorwerpen (zoals drank) naar hen mag worden gegooid, bij gebreke waarvan u aansprakelijk bent voor de schade en/of [naam artiest] en diens crew gerechtigd zijn het optreden te annuleren of staken.

Volgens de kantonrechter moet art. 8 van de rider worden uitgelegd dat het optreden mag worden beëindigd zodra met drank naar Lil’ Kleine wordt gegooid, zonder dat de verplichting bestaat het optreden te hervatten. Het staat vast dat vanuit het publiek met drank naar Lil’ Kleine is gegooid en het optreden mocht dan ook worden beëindigd.

De vroegtijdige beëindiging van het optreden was geen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Your Agency en de exploitant kon de overeenkomst niet ontbinden. Nu de overeenkomst niet is ontbonden, kan de exploitant ook geen gedeeltelijke terugbetaling vragen.

De exploitant heeft nog aangevoerd dat Lil’ Kleine het gooien van drank heeft uitgelokt door, voordat met drank werd gegooid, tegen het publiek te zeggen: “Laat het even duidelijk zijn voor alle stoere jongens die bier gaan gooien, voor mij is het dan dat ik 1, 2, 3, 4 duizend euro heb verdiend, en dan ga ik naar huis toe.

Uit een door Your Agency overgelegd citaat blijkt echter dat met lege glazen is gegooid voordat Lil’ Kleine zich over het gooien van bier tot het publiek richtte. Lil’ Kleine heeft het gooien van bier daarom niet uitgelokt, maar het publiek gewaarschuwd om niet met (glazen) bier te gooien.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Harmke

publicaties

Gerelateerde artikelen