020 530 0160

Rechtspraak: gebruik naam burgemeester in domeinnaam is onrechtmatig

Gepubliceerd op 6 september 2017 categorieën ,

Het gebruik van de domeinnaam www.burgemeesterchristiaanvanderkamp.nl om daarop ongenoegen uit te spreken over het functioneren van de burgemeester en andere bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk werkzame personen is onrechtmatig jegens de gemeente en de burgemeester, aldus de voorzieningenrechter te Den Haag.

Feiten
Tussen de gedaagde en de gemeente bestaat een langslepend bestuursrechtelijk geschil. De gedaagde heeft een domeinnaam geregistreerd en daaraan een website gekoppeld, waarop hij zijn onvrede uit over (het functioneren en handelen) van de burgemeester en andere bij de gemeente werkzame personen.  

De domeinnaam die de gehele naam van de burgemeester Bodengraven-Reeuwijk omvat, is volgens de gemeente en de burgemeester onrechtmatig  nu voor de registratie van de URL geen toestemming is verleend en de gedaagde inbreuk maakt op de integriteit c.q. eer en goede naam van de burgemeester. Het gebruik van de gehele persoonsnaam van de burgemeester levert tevens verwarring op bij het publiek, aldus de gemeente en de burgemeester.

Verwarring
De voorzieningenrechter stelt allereerst vast dat gedaagde met de registratie en (dreigend) gebruik van de bedoelde domeinnamen geen inbreuk maakt op een aan de gemeente of de burgemeester toebehorend merkenrecht en hij zich evenmin schuldig maakt aan een schending van de Handelsnaamwet. Er moet derhalve beoordeeld worden of gedaagde anderszins onrechtmatig gehandeld heeft jegens de gemeente en burgemeester.

De voorzieningenrechter overweegt daarbij dat het registreren van een domeinnaam als zodoende niet onrechtmatig is, maar dat bijkomende omstandigheden het registreren onrechtmatig kan maken. Zo is de burgemeester een publiek figuur waarbij men ervan mag uitgaan dat het publiek door middel van de naam als zoekterm zal proberen meer informatie te vergaren over laatstgenoemde persoon of de gemeente. Dit leidt tot een verwarrende situatie wanneer bezoekers in hun zoektocht naar informatie, terecht komen  op de website van gedaagde waarop verscheidene beschuldigingen (los of deze gefundeerd zijn of niet)  gepubliceerd worden. Hiermee is de burgemeester als publiek figuur zelf de kans ontnomen om het publiek te informeren.

Een disclaimer op de website van de gedaagde doet niet af aan de verwarring die ontstaat, nu niet in alle redelijkheid kan worden verwacht dat merendeel van de bezoekers, afzonderlijk op deze disclaimer zal klikken.

Vrijheid van meningsuiting
De voorzieningenrechter concludeert dat de inperking van gedaagde ’s recht op vrijheid van meningsuiting gerechtvaardigd is omdat de website enkel fungeert als forum voor beschuldigingen. De inperking is tevens niet disproportioneel nu de gedaagde beschikt over meerdere websites en daarmee nog altijd in voldoende mate zijn mening kan verkondigen, aldus de voorzieningenrechter. Gedaagde wordt veroordeeld verder gebruik van de website in kwestie te staken.

De gehele uitspraak is hier te vinden.

Met dank aan Jesse Vermeij

Bron: IE-Forum.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Mike Landerbarthold

publicaties

Gerelateerde artikelen