020 530 0160

Rechter voor de rechter

Gepubliceerd op 19 maart 2009 categorieën , ,

Vandaag dient in Rotterdam een kort geding tegen een vice-president van de rechtbank ‘s-Gravenhage, Mr Westenberg. Dat is opvallend. Het komt niet dagelijks voor dat procedures tegen leden van de rechterlijke macht worden gestart. In dit geval lijkt de procedure deels een reactie op een procedure die rechter Westenberg zelf is gestart; ook dat is bijzonder.

Vijf jaar geleden startte Westenberg een bodemprocedure tegen Mr Hugo Smit, omdat die zich in een interview met journalist Micha Kat op een ongeoorloofde wijze over hem had uitgelaten. Smit zei in dat interview dat Westenberg in de Chipshol-zaak met de betrokken advocaten had gebeld. Westenberg won de bodemprocedure in eerste instantie bij de rechtbank Rotterdam. Het vonnis besprak ik eerder kritisch.

Het kort geding van vandaag is aangespannen door Chipshol. Volgens Chipshol heeft Westenberg ten onrechte vertrouwelijke stukken over het bedrijf in handen gekregen van de advocaat van Schiphol. Chipshol en Schiphol zijn al jaren verwikkeld in een slepende procedure. De eigenaar van Chipshol opende een website waarop hij zijn grieven tegen Schiphol e.a. verzamelde en plaatst regelmatig paginagrootte advertenties in NRC Handelsblad om zijn zaak ook in de media te bepleiten. Ook gisteren deed hij dat. 

De tekst van de advertentie, inclusief een aantal bijlagen is na te lezen in dit stuk. In het kort geding van vandaag gaat het om de vraag of Mr Westenberg kan worden bevolen om bepaalde producties in te trekken die hij in de hoger beroep procedure bij het Hof ‘s-Gravenhage, die door Mr Smit is gestart. Het gaat volgens Chipshol om vertrouwelijke stukken die waren opgenomen in het procesdossier in de zaak tegen Schiphol. Westenberg zou de stukken hebben gekregen van de advocaat van Schiphol.

Het is vandaag de vraag of Westenberg door deze producties in het geding te brengen onrechtmatig heeft gehandeld jegens Chipshol. Nu de vorderingen met name gebaseerd lijken te zijn op een schending van een vertrouwelijkheidsverplichting zal de voorzieningenrechter eerst moeten onderzoeken of die bestaat. Mogelijk strandt de vordering al in dat stadium.

Mogelijk heeft de advocaat van Schiphol in strijd met bepaalde gedragsregels gehandeld door de stukken te verstrekken, maar ook dat valt te betwijfelen. Het gaat immers om stukken (als ik het begrijp) die door Chipshol zelf in het geding waren gebracht. Daardoor heeft Chipshol zelf de stukken in de openbaarheid gebracht, zij het in een juridische procedure.

Op zichzelf staat het Westenberg vrij die stukken in het geding te brengen die hij van belang acht om zijn standpunt te onderbouwen. Ook als die stukken op ongeoorloofde wijze zouden zijn verkregen, maakt dat in beginsel niet anders.

Ik had mij ook kunnen voorstellen dat Chipshol zich had gebaseerd op schending van haar eigendomsrecht op de stukken. In de zogenoemde Ab.Fab-zaak heeft de Hoge Raad bepaald dat ieder gebruik van andermans eigendommen in beginsel onrechtmatig is. Een vordering gebaseerd op het eigendomsrecht op de stukken, althans de kopieën daarvan, heeft wellicht meer kans van slagen.  

Journalist Stan de Jong volgt de zaken waar Mr Westenberg bij betrokken is al enige jaren. Hij schreef onder meer een spraakmakend artikel in Nieuwe Revu over de kwestie.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Christiaan Alberdingk Thijm

publicaties

Gerelateerde artikelen