020 530 0160

Rechter: beschuldigingen aan het adres van de Belastingdienst niet evident onrechtmatig

Gepubliceerd op 15 mei 2008 categorieën ,

Nadat een gebruiker op een website van provider IS InterNed Services een belastinginspecteur had beschuldigd van racisme, corruptie, machtsmisbruik en discriminatie, sommeerde de Staatssecretaris van Financiën de provider om deze uitlatingen van haar site te verwijderen. IS InterNed Services weigerde dit. Hierop spande de Staat der Nederlanden een kort geding aan.


De Voorzieningenrechter te Haarlem oordeelde gisteren dat IS InterNed Services niet verplicht was om aan de sommatie van de Staatssecretaris te voldoen. Op een hostingprovider rust immers in beginsel geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van een bericht. Dit zou slechts anders zijn geweest indien vast was komen te staan dat de bewuste uitingen onmiskenbaar onrechtmatig waren. Dit was echter niet het geval, aldus de Voorzieningenrechter. IS InterNed Services wist niet, en kon ook niet weten, waarop de uitlatingen waren gebaseerd, zodat zij zich geen oordeel omtrent de juistheid of rechtmatigheid ervan kon vormen.


IS InterNed had in haar reactie op de sommatie bovendien reeds aangegeven dat zij na ontvangst van een rechterlijk vonnis waarin de gewraakte uitlatingen onrechtmatig zouden worden bevonden, onmiddellijk zou overgaan tot het verwijderen van de uitlatingen. IS InterNed was dan ook onnodig in de procedure betrokken. 


A-Group, de verantwoordelijke voor de bewuste uitlatingen, was niet in de procedure verschenen. De vorderingen van de Staat met betrekking tot de uitlatingen van A-Group werden daarom toegewezen. De Voorzieningenrechter wees er echter wel op dat de vrijheid van meningsuiting, ook in gevallen waarin sprake is van belediging van een ambtenaar, zwaar dient te wegen:


“Vooropgesteld moet worden dat de vrijheid van meningsuiting een zodanig groot goed is dat van de overheid een aanzienlijk incasseringsvermogen mag worden verwacht waar het gaat om publiekelijk gedane kritische uitlatingen.”


In dit geval is A-Group echter te ver gegaan, mede gezien het feit dat de beschuldigingen op geen enkele manier feitelijk zijn onderbouwd. Zij handelt daardoor onrechtmatig en dient de bewuste uitlatingen alsnog te verwijderen.


De Voorzieningenrechter kwam niet tegemoet aan de vordering van de Staat om de A-Group eveneens te verbieden in de toekomst dit soort aantijgingen openbaar te maken. Een dergelijk voorafgaand verbod zou te zeer op gespannen voet staan met de uitingsvrijheid.


Lees hier het hele bericht.


Lees hier het vonnis.


 

Bron: www.webwereld.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Anton Ekker

publicaties

Gerelateerde artikelen