020 530 0160

Proplamp vs Krusning: geen ontlening, geen slaafse nabootsing

Gepubliceerd op 4 mei 2017 categorieën 

De Krusning lampenkap van IKEA vormt geen slaafse nabootsing van de Proplamp: niet is vast komen te staan dat Ikea het ontwerp van de Krusning heeft ontleend aan de Proplamp.

 

Proplamp vs Krusning

Eiseres heeft de zogeheten Proplamp ontwikkeld en samen met een andere ontwerper een nieuwe versie daarvan gemaakt. De Proplamp is te koop in verschillende maten en de prijs varieert van 299 tot 1.199. Ikea brengt de Krusning-lampenkap op de markt. De Krusning bestaat uit zeven lagen papier waarvan de randen zijn versterkt met een metalen draad. De ophanging wordt apart verkocht. De kleine variant kost 6,99, de grote 14,95.

 

 

 

 

 

 

 

 

Links Proplamp, rechts Krusning

 

Volgens eiseres is de Krusning een slaafse nabootsing van de Proplamp en een procedure volgt.

Slaafse nabootsing?

Wanneer een product niet (langer) wordt beschermd door een recht van intellectuele eigendom (zoals auteursrecht en/of modelrecht), kan een maker soms een beroep doen op het leerstuk slaafse nabootsing.

 

Uitgangspunt is dat nabootsing in principe is toegestaan wanneer het nagebootste product niet (langer) wordt beschermd. Nabootsing is echter niet toegestaan, wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent niet alles heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat gevaar voor verwarring ontstaat. De concurrent hoeft daarbij geen afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, maar wanneer de concurrent de mogelijkheid heeft een andere weg in te slaan, brengt dat de verplichting mee dit te doen.

 

Voor een succesvol beroep op slaafse nabootsing is nodig dat het nagebootste product op het moment dat de nabootsende concurrent met de nabootsing de markt betreedt, een zeker onderscheidend vermogen heeft (een eigen plaats op de markt). Bij de beoordeling of het verwarringsgevaar nodeloos is, moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden waaronder de producten worden verhandeld.

 

De rechter moet zich bij slaafse nabootsing terughoudend opstellen. Wanneer er bijvoorbeeld verwarring optreedt tussen een product dat eerder op de markt is gebracht en een later product dat niet is ontleend aan het product, is deze verwarring niet nodeloos en is er geen sprake van slaafse nabootsing.

 

Krusning ontleend aan Proplamp?

In de procedure tussen de Proplamp en Krusning, staat de rechter voor de vraag of de Krusning daadwerkelijk is ontleend aan de Proplamp.

 

Volgens de rechter vertoont de Krusning weliswaar gelijkenissen met de Proplamp. Deze gelijkenis alleen is echter onvoldoende om aan te nemen dat de Krusning is ontleend aan de Proplamp en de rechter oordeelt dat niet is vast komen te staan dat Ikea het ontwerp van de Krusning heeft ontleend aan de Proplamp. De vorderingen van eiseres worden daarom afgewezen.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Harmke

publicaties

Gerelateerde artikelen