020 530 0160

Programmagegevens worden niet beschermd op grond van het auteursrecht

Gepubliceerd op 21 mei 2014 categorieën 

Het hof Amsterdam is in de zaak Telegraaf tegen Stichting NPO tot oordeel gekomen dat publicatie van programmagegevens niet kan worden beperkt door het auteursrecht. Een opmerkelijke poging van Stichting NPO, nu een wetsvoorstel tot afschaffing van de geschriftenbescherming aanhangig is bij de Tweede Kamer én de Hoge Raad in het Ryanair-arrest recent heeft geoordeeld dat een gegevensverzameling c.q. een niet-oorspronkelijke databank niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen.

In onderhavige zaak heeft Stichting NPO gevorderd dat de Telegraaf moet worden verboden dat zij weekoverzichten publiceren van programma’s die in de daarop volgende week worden uitgezonden. NPO beriep zich hierbij op het auteursrecht en de geschriftenbescherming. De voorzieningenrechter heeft in eerste aanleg de vordering toegewezen op grond van auteursrechtelijke geschriftenbescherming.

Geen bescherming op grond van het “volle” auteursrecht
Volgens het NPO is het programmaoverzicht “de drager van haar creatieve programmering” en is binnen het auteursrecht geen plaats voor een zodanig onderscheid tussen de geestelijke schepping en de stoffelijke vorm waarin dit werk is neergelegd. Het Hof is echter van mening dat een programmaoverzicht niet voldoet aan de vereisten voor een auteursrechtelijk beschermd werk en alleen maar feitelijke gegevens weergeeft waardoor er geen sprake is van een creatief werk.

Geen geschriftenbescherming
De grieven van de Telegraaf in het principaal appel zijn tevens gericht tegen overwegingen in het vonnis die betrekking hebben op het door de voorzieningenrechter gehonoreerde beroep van NPO op de geschriftenbescherming als subsidiaire grondslag. De voorzieningenrechter was van oordeel dat het onvoldoende aannemelijk was dat, bij de huidige stand van zaken, de bodemrechter de vordering van de NPO op de door de Telegraaf aangevoerde gronden zal afwijzen. Tevens was de voorzieningenrechter van oordeel dat het beginsel van scheiding der machten de rechter noopt tot terughoudendheid bij het vooruitlopen op een eventuele wetswijziging en dat de vraag of het Football Dataco-arrest consequenties heeft voor het Auteursrecht nog door de minister wordt bestudeerd. Volgens het Hof is de beredenering van de voorzieningenrechter achterhaald door het latere arrest van de Hoge Raad van 17 januari 2014 in de zaak Ryanair/PR Aviation (zie ook weblog: definitieve einde geschriftenbescherming). Een beroep van NPO op de geschriftenbescherming van programmagegevens kan volgens het Hof dan ook niet slagen.

Auteur: Yasemin Karadavut

Bron: rechtspraak.nl, ie-forum.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Stagiair

publicaties

Gerelateerde artikelen