020 530 0160

Privacy versus journalistieke verwerking

Gepubliceerd op 16 december 2008 categorieën , ,

Vandaag heeft het Europese Hof van Justitie (HvJEG) arrest gewezen inzake de Finse zaak met betrekking tot de (journalistieke) verwerking van openbare persoonsgegevens.

Hof’s oordeel
In het kort heeft het Hof bepaald dat wanneer gegevens over het inkomen uit arbeid en kapitaal en over het vermogen van natuurlijke personen – die afkomstig zijn uit openbare overheidsbronnen – commercieel worden gebruikt, dit in beginsel als verwerking van persoonsgegevens moet worden aangemerkt in de zin van artikel 3 Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.


En vervolgens dat de betreffende (commerciële) verwerking van deze gegevens (o.a. verstrekking per Cd-rom en SMS) moeten worden beschouwd als verwerking van persoonsgegevens „uitsluitend voor journalistieke doeleinden” in de zin van artikel 9 Richtlijn, indien die verwerking als enig doel heeft de bekendmaking aan het publiek van informatie, meningen of ideeën. Het is aan de nationale rechter om te beoordelen of dit laatste het geval is.


Tot slot oordeelt het Hof dat de verstrekking (verwerking) van persoonsgegevens via Cd-rom en SMS, betreffende bestanden van de overheid met persoonsgegevens die enkel informatie bevatten welke al als zodanig is gepubliceerd in de media, binnen de werkingssfeer van de Richtlijn valt.

Feiten
Markkinapörssi vergaart al jaren bij de Finse belastingautoriteiten openbare gegevens, met als doel elk jaar uittreksels uit die gegevens te publiceren in de regionale edities van de krant Veropörssi.

De informatie in die publicaties omvat de voor‑ en achternaam van ongeveer 1,2 miljoen natuurlijke personen met een inkomen boven een bepaald bedrag, alsmede op € 100 nauwkeurig de hoogte van hun inkomen uit kapitaal en arbeid en gegevens over hun vermogensbelasting. Deze informatie wordt meegedeeld in de vorm van een alfabetische lijst per gemeente en per inkomenscategorie.

De krant bevat weliswaar ook artikelen, samenvattingen en advertenties, maar het belangrijkste doel ervan is het publiceren van persoonlijke belastinggegevens.

Markkinapörssi heeft de in Veropörssi gepubliceerde persoonsgegevens op cd-rom verstrekt aan Satamedia, dat tot hetzelfde concern behoort, voor verspreiding per sms. Daartoe hebben de twee vennootschappen een overeenkomst gesloten met een mobiel telefoonbedrijf, dat voor rekening van Satamedia een sms-dienst heeft opgezet waarmee de gebruikers van een mobiele telefoon tegen betaling van ongeveer € 2 op hun toestel een sms kunnen ontvangen met de in Veropörssi gepubliceerde informatie. Desverzocht worden de persoonsgegevens uit deze dienst verwijderd.

Lees hier het arrest.


 

Bron: curia.europa.eu
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Menno Heerma van Voss

publicaties

Gerelateerde artikelen