020 530 0160

Prejudiciële vragen over Mediadiensten op aanvraag

Gepubliceerd op 22 oktober 2014 categorieën 

De Oostenrijkse rechter, het Verwaltungsgerichtshof, heeft aan het Hof van Justitie van de Europese Unie prejudiciële vragen gesteld over het bereik van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten (2010/13/EU). De uitkomst kan ook voor Nederland van belang zijn bij het bepalen van de vraag of websites met video content onder de Mediawet 2008 zijn gereguleerd als mediadienst op aanvraag en  de voorschriften uit de Mediawet gerespecteerd moeten worden. Hier betreft het de online editie van de Tiroler Tageszeitung te vinden op www.tt.com. De website bevat videocontent die daarnaast ook beschikbaar is in een aparte videocatalogus op http://video.tt.com. Het is de vraag of dit subdomein valt onder de Richtlijn audiovisuele mediadiensten en al dan niet moet voldoen aan de eisen uit de richtlijn.

Wordt vervolgd!

 

Prejudiciële vragen

1. Moet artikel 1, lid 1, sub b, van richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) aldus worden uitgelegd dat de vorm en de inhoud van een te beoordelen dienst kunnen worden geacht vergelijkbaar te zijn met televisie-uitzendingen indien dergelijke diensten ook door televisieomroepdiensten worden aangeboden die als massamedia kunnen worden beschouwd en bestemd zijn voor ontvangst door, en een duidelijke impact kunnen hebben op, een significant deel van het publiek?

2. Moet artikel 1, lid 1, sub a-i, van richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) aldus worden uitgelegd dat voor de beoordeling van het hoofddoel van een aangeboden dienst in de elektronische versies van kranten kan worden uitgegaan van een onderdeel waarin hoofdzakelijk een verzameling korte video’s ter beschikking wordt gesteld, die in andere onderdelen van de website van dit elektronische medium alleen ter aanvulling van schriftelijke bijdragen van de online-krant dienen?

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Machteld Robichon

publicaties

Gerelateerde artikelen