020 530 0160

Pikante uitspraak over ex-man Prinses Christina

Gepubliceerd op 14 augustus 2008 categorieën ,

Op 25 april 2005 schrijft de hoofdredacteur van Vrij Nederland, Emile Fallaux, een pikant stukje in zijn tijdschrift. De ex-man van Prinses Christina, Jorge Guillermo, heeft een tijdlang met een oudere man samengewoond met wie hij een kind had geadopteerd. Het was een “primeur” die Fallaux 30 jaar onder de pet had gehouden, maar nu ineens actueel was geworden. Het Nederlandse volk gaf in 2005 aan de jubilerende Beatrix een schilderij. Wat blijkt: Guillermo had het indertijd uit de boedel van Christina verkocht.


Guillermo was met deze onthulling niet blij en begon een procedeure tegen Vrij Nederland en haar hoofdredacteur. Het Hof Amsterdam heeft op 7 augustus een, niet via Rechtspraak.nl gepubliceerd, arrest gewezen. De advocaat van Vrij Nederland, Mr Gijsbert Brunt, was zo vriendelijk het mij toe te zenden, zodat wij ook een “primeur” hebben.


Afgezien van de feiten zijn nog enkele overwegingen van het hof interessant.


Het hof vindt dat het stukje van Emile Fallaux getoetst mag worden volgens dezelfde maatstaf als die voor een column geldt. Op grond van vaste jurisprudentie geldt dat columnisten zich meer mogen permiteren dan (onderzoeks)journalisten. Of het een column of editorial is, is niet relevant; het gaat volgens het hof om de aard en de strekking daarvan. Het hof vindt dat het onmiskenbaar om een luchtig, spottend, licht neerbuigend stukje gaat, geschreven ter inleiding op een artikel in het blad. Het stukje bevat slechts Fallaux’ mening; het is een opiniërende tekst waaraan niet dezelfde (hoge) eisen worden gesteld als aan onderzoeksjournalistiek.


Het hof oordeelt dat de publicatie jegens Guillermo kwetsend, grievend en kleinerend is en een inbreuk vormt op zijn persoonlijke levenssfeer. Niettemin oordeelt het hof dat de publicatie niet onnodig grievend is. De publicatie berust op in voldoende mate vaststaande feiten. Guillermo heeft gesteld dat er geen nieuwswaardig belang gemoeid was met de publicatie. Het hof meent dat Guillermo zich als ex-echtgenoot van Christina echter meer moet laten welgevallen dan een willekeurige andere persoon. Hoge bomen vangen nu eenmaal meer wind dan de wat kleinere. Het hebben (gehad) van een homoseksuele relatie tegen de achtergrond van het huwelijk met Christina, behoudt een zekere nieuwswaarde.


Het nationale geschenk voor Beatrix’ jubileum richtte in 2005 weer de aandacht op de persoon van Guillermo. Onder die omstandigheden heeft de rechtbank volgens het hof terecht geoordeeld dat het recht op vrije meningsuiting van Fallaux zwaarder weegt dan de bescherming van eer en goede naam van Guillermo en zijn recht op privacy.


Al met al oordeelt het hof, alles overwegende, dat de publicatie niet onnodig grievend en niet onrechtmatig is.


 

Bron: Gijsbert Brunt
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Christiaan Alberdingk Thijm

publicaties

Gerelateerde artikelen