020 530 0160

Pasta eten geen proceskosten! Win een diner van € 50,- bij Trattoria DelItalia!

Gepubliceerd op 14 augustus 2007 categorieën , ,

In zijn kort geding vonnis in een merken/domeinnamen dispuut heeft de voorzieningenrechter te Den Bosch korte metten gemaakt met het gevorderde bedrag aan proceskosten (ad € 41.640,67).


Onder andere de opgevoerde rekening van het – in de IE wereld bekende Amsterdamse – restaurant “La Trattoria DelItalia”‘ schoot in het verkeerde keelgat.

Hieronder de betreffende overwegingen:


“4.8. OGC heeft recht op een volledige proceskostenvergoeding. De daarvoor gevorderde € 41.640,67 zijn extreem buitensporig, zelfs als rekening wordt gehouden met een bewuste en uitgekiende actie van Total Backup B.V. c.s. en pogingen hunnerzijds om de zaak te frustreren..
4.8.1. In de kern gaat het om een spijkerharde, eenvoudig te beoordelen merkinbreuk of, zoals de advocaten van OGC in de eerste volzin van hun pleitnota formuleren: “Dit is een recht-toe-recht-aan inbreukzaak”. Alle kennis daaromtrent mag, zoal niet verregaand bij OGC zelf, dan toch in ieder geval bij haar raadslieden in ruime mate paraat aanwezig verondersteld worden.
Zonder verdere toelichting, welke ontbreekt, vermag de rechter daarom niet in te zien waarom in een dergelijke zaak:
a. in de eerste helft van januari 2006 negentien uur besteed moest worden aan memoranda en schriftelijke adviezen;
b. in de dagen vóór de zitting tot en met donderdag 19 juli 2007 op zes werkdagen meer dan dertig uur besteed moest worden aan het opstellen van een pleitnota;
c. de werkzaamheden na donderdag 19 juli 2007 tot en met de zittingsdatum op maandag 23 juli 2006 (één werkdag: vrijdag 20 juli 2007) op € 6.000 werden begroot;
d. twee advocaten de zaak dienden te bepleiten (zelfs in Engeland is de verplichting voor een seniore advocaat (QC) om een junior-barrister in de arm te nemen, afgeschaft);
e. de vertaalkosten van de weinige correspondentie met wederpartij € 2.500 zouden moeten bedragen.
Het opvoeren van uitgaven aan “La Trattoria del’Italia”, dewelke, hoe gering ook, toch bezwaarlijk als proceskosten kunnen worden aangemerkt, maakt de opstelling van eisers advocaten niet vertrouwenwekkender.”


Uiteindelijk begroot de rechter het voorschot op € 12.000 en doet de suggestie om bij ernstige geschillen over de hoogte van de proceskosten de begroting daarvan te laten uitvoeren door de Raden van Toezicht van de Orde van Advocaten (in de vorm van een deskundigenbericht).


Lees hier het vonnis.


Win een diner van € 50,- bij La Trattoria DelItalia!


Wie als het eerste het juiste antwoord op de volgende vraag heeft ingestuurd per e-mail (info@solv.nl), ontvangt van SOLV advocaten een diner ter waarde van € 50,- bij Trattoria DelItalia in Amsterdam.


Vraag: Wat is de naam van de behandelend advocaat van eiseres in bovengenoemde zaak?


Het antwoord is niet te vinden in het vonnis op www.rechtspraak.nl. Bij uitzondering zijn de namen daarin geanonimiseerd.


Alleen advocaten die staan vermeld in het Vademecum Advocatuur 2007 Personen kunnen meedingen. De advocaten en procureurs in bovengenoemde zaak en alle advocaten van hun kantoren en SOLV medewerkers zijn van deelname uitgesloten.


Inzendingen kunnen worden ingestuurd vanaf 14 augustus t/m 20 augustus 2007 tot 17.00 uur.


E-mail versturen o.v.v. Pasta Prijsvraag, voornaam, achternaam, naam kantoor, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van deze prijsvraag.


De winnaar zal op 21 augustus telefonisch op de hoogte worden gesteld en in onze weblog van 21 augustus worden vermeld.


De naam van de behandelend advocaat wordt niet prijsgegeven.


Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Bron: rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Menno Heerma van Voss

publicaties

Gerelateerde artikelen