020 530 0160

Parkeerwekker en Flitsmeister

Gepubliceerd op 5 februari 2021 categorieën 

Maandag 1 februari 2021 deed de Amsterdamse kort-geding rechter uitspraak in de Parkeerwekker zaak. Het heeft iets geks, een civiele zaak waarin de overheid eist dat een ondernemer stopt met zijn activiteiten.

Hoe werkt de Parkeerwekker?

In deze zaak gaat het om de door Vector Wise ontwikkelde Parkeerwekker. Die voorkomt dat mensen vergeten parkeergeld te betalen. De gebruiker van de Parkeerwekker app moet een slimme camera aanschaffen. Als er een scanauto langs komt rijden, geeft de slimme camera dit door aan Vector Wise. De Parkeerwekker app geeft voor € 1,50 vervolgens een melding: betaal binnen 5 minuten. Hierdoor lijdt de gemeente schade, althans derven ze inkomsten uit parkeerheffingen en -boetes.

Het vonnis

De rechter “verbiedt Vector Wise het systeem onder de naam Parkeerwekker (…) aan te bieden en te (laten) gebruiken in de gemeente Amsterdam”. Dat is geen verrassende uitspraak. Er zitten wel interessante aspecten aan de zaak, waar ik in een annotatie voor het Tijdschrift voor Internetrecht binnenkort meer uitgebreid op in zal gaan. Hieronder alvast enkele interessante overwegingen uit het vonnis.

Geautomatiseerde besluitvorming

Opmerkelijk is de stelling dat er altijd menselijke controle plaatsvindt. Mogelijk ingegeven om niet onder het verbod van art. 22 AVG te vallen. Het komt ongeloofwaardig over. Het lijkt me dat er steekproeven genomen worden, maar het komt niet erg waarschijnlijk voor dat echt elke foto bekeken wordt: “Als uit het gemeentelijke parkeerbelastingensysteem blijkt dat voor een kenteken dat is gescand geen parkeerbelasting is betaald, beoordeelt een controleur op kantoor aan de hand van foto’s of er sprake is van een bijzondere situatie. Bij twijfel kan de parkeercontroleur de situatie ter plaatse bekijken. In sommige situaties wordt geen boete opgelegd.” (r.o. 3.2)

Gebruikte bronnen ter onderbouwing

Opmerkelijk is dat een punt dat geen onderbouwing behoeft, wordt onderbouwd op een manier waar een student niet mee zou wegkomen (r.o. 3.4.):

‘”Ter onderbouwing van de stelling dat voor iedereen voorzienbaar is dat Parkeerwekker ontduiking van parkeerbelasting bevordert, wordt verwezen naar citaten uit artikelen op de website Top Gear van 9 september 2020, de website MT Sprout en op autoblog.nl

Flitsmeister

De verdediging trekt, terecht, een vergelijking met Flitsmeister. De rechter constateert nietszeggend (r.o. 4.8):

“Allereerst zijn dit andere apps waarvan gebruik wordt gemaakt in andere situaties.”

Goh, werkelijk? De rechter vervolgt:

“Bovendien zijn geen uitspraken bekend waarin een rechter het gebruik van Flitsmeister of vergelijkbare apps heeft toegestaan (dan wel niet onrechtmatig heeft geacht).”

De rechter laat hierbij nadrukkelijk open dat Flitsmeister onrechtmatig is. Interessant punt. Flitsmeister moet verboden worden! Of, indien niet, dan mag Parkeerwekker ook.

Deel:

auteur

Arno

publicaties

Gerelateerde artikelen