020 530 0160

Paleis Het Loo mag worden gerenoveerd

Gepubliceerd op 18 september 2017 categorieën 

Stichting Paleis Het Loo is van mening dat het complex toe is aan een drastische verbouwing en schrijft hiertoe een aanbesteding uit. Baron van Asbeck B.V., dat in 1970 opdracht had gekregen om alle renovatiewerkzaamheden op zich te nemen, protesteert hiertegen en spant een kort geding aan. Het renovatiebedrijf vordert dat alle werkzaamheden met betrekking tot de verbouwing worden gestaakt en eist van de Staat en de stichting Paleis Het Loo nakoming van de duurovereenkomst en anders een rechtsgeldige opzegging van de duurovereenkomst met een opzegtermijn van drie jaar. Uitvoering van de werkzaamheden leidt tevens tot een schending van de persoonlijkheidsrechten van het bedrijf, aldus Van Asbeck Bouw en Restauratie Consultants B.V., de nieuwe vennootschap (hierna: “Van Asbeck c.s.”).

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af en oordeelt allereerst dat niet vaststaat dat er een (stilzwijgende) duurovereenkomst tot stand is gekomen. Ondanks dat er sprake is geweest van een 47 jaar durende relatie tussen de Staat en Van Asbeck c.s., is laatstgenoemde niet de enige vennootschap die onderhoudsopdrachten heeft uitgevoerd voor de Staat en het paleis. Uit feiten en omstandigheden blijkt eveneens onvoldoende dat Van Asbeck c.s. erop mocht vertrouwen dat opvolgende opdrachten door de Staat aan het bedrijf zouden worden besteed.

Met betrekking tot het auteursrecht oordeelt de rechter dat Van Asbeck c.s. als partij onvoldoende heeft onderbouwd welke trekken auteursrechtelijk beschermd zijn en waarom de nieuwe renovatieplannen daar thans een inbreuk op zouden maken. Dit is evenzeer het geval bij de beoordeling of de renovatieplannen een misvorming, verminking of aantasting van deze beschermde trekken zou inhouden als in art. 25 lid 1 sub d Auteurswet. Belangrijk gegeven hierbij is dat van Asbeck c.s. in het verleden failliet is gegaan. De (vermeende) auteursrechten uit de vorige onderneming zijn dan wel overgedragen aan de nieuwe B.V, maar de zijn niet voor overdracht vatbaar. 

Auteur: Jesse Vermeij

Bron: IE-Forum
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Harmke

publicaties

Gerelateerde artikelen