020 530 0160

Overname van productfoto’s en -teksten onrechtmatig

Gepubliceerd op 27 mei 2008 categorieën , ,

Reform- en vitaminecentrum De Rooij gebruikte op haar website www.novavitae.nl kopieën van foto’s en teksten van de website van De Roode Roos www.derooderoos.com.


De foto’s van De Roode Roos zijn foto’s van orthomoleculaire voedings-supplementen die zij op haar website aanbiedt. De teksten zijn de gebruikelijke productinformatie in de standaard volgorde.


De Roode Roos sprak De Rooij aan op basis van inbreuk op haar auteurs- en databankrechten en impliciet op onrechtmatig handelen.


De Rooij erkende weliswaar dat hij de foto’s had overgenomen, maar betwistte onder meer dat deze foto’s en teksten auteurs- en databankrechtelijk zijn beschermd.


De voorzieningenrechter te Arnhem stelt eerst vast dat voldoende aannemelijk is geworden dat De Rooij ook (delen) van de teksten van De Roode Roos heeft overgenomen. Onder meer omdat op de websites van De Rooij dezelfde spelfouten voorkomen.


De voorzieningenrechter oordeelt vervolgens dat de productfoto’s een onvoldoende eigen oorspronkelijk karakter hebben om daaraan auteursrechtelijke bescherming toe te kennen. 


Zo maakt het product het hoofdbestanddeel uit van de foto en daaromheen is slechts een klein wit kader te zien. Hoewel de rechter niet ontkent dat ook binnen dit kader nog marginale variaties mogelijk zijn, zijn deze – aldus de rechter – in dit geval van ondergeschikt belang aan de zo natuurgetrouw en correct mogelijke weergave van het te fotograferen product. 


Met betrekking tot de teksten wordt overwogen dat deze objectieve informatie over het product verschaffen en niet oorspronkelijk zijn. Daaraan wordt dan ook geen auteursrechtelijke bescherming toegekend.


Onder verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie BHB / William Hill (HvJEG 9 november 2004, IER 2005/5, p.13) overweegt de rechter dat de teksten niet beschermd worden door het databankenrecht. De investering van De Roode Roos ziet namelijk vooral op het creëren van een overzichtelijke webwinkel, waarvan de genoemde teksten een onderdeel zijn, maar niet op het creëren van een databank.


Nu De Roode Roos de productinformatie van de producten van de etiketten van die producten haalt en uit de informatie die zij van de producent ontvangt, deze informatie op ondergeschikte punten aanpast en vervolgens in een vaste volgorde op haar website plaatst, komt haar evenmin geschriftenbescherming toe.

Echter, uiteindelijk komt de rechter De Roode Roos tegemoet. Omdat De Rooij bewust op zeer grote schaal zonder toestemming foto’s en teksten van de website van De Roode Roos heeft overgenomen, heeft De Rooij in zodanige mate geprofiteerd van de inspanningen en investeringen van De Roode Roos dat dit handelen, moet worden beschouwd als in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.


De Rooij dient dan ook het gebruik van de foto’s en de teksten te staken.


Lees hier het vonnis.


 

Bron: Boek9
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Menno Heerma van Voss

publicaties

Gerelateerde artikelen