020 530 0160

Optie verfilming Joe Speedboot is géén licentie

Gepubliceerd op 11 april 2008 categorieën 


IJswater Films B.V. en uitgeverij De Bezige Bij hebben een geschil uitgevochten voor de Amsterdamse rechtbank (in kort geding) over de uitleg van een optie-overeenkomst betreffende de verfilmingsrechten van Joe Speedboot (overigens één van mijn favoriete boeken!).

De overeenkomst bevatte onder meer de volgende bepalingen:


De Auteur verleent aan de Producent een exclusieve optie (hierna te noemen ‘Optie’) om het literaire werk Joe Speedboot van [gedaagde2] te (laten) verfilmen en het recht het aldus tot stand gebrachte Filmwerk Openbaar te (laten) maken en te (laten) Verveelvoudigen.”

Partijen verplichten zich om alle redelijkheid te onderhandelen over een definitieve licentieovereenkomst en die binnen drie maanden na ondertekening van deze overeenkomst te ondertekenen. In de definitieve licentieovereenkomst zullen de nadere voorwaarden waaronder de licentie wordt verleend worden overeengekomen. Bij gebreke van overeenstemming over een definitieve licentieovereenkomst wordt de licentie geacht niet te zijn verleend.” 

Tussen partijen is een geschil ontstaan over de vraag of IJswater nu het recht op verfilming van Joe Speedboot had verworven.

De President meent van niet, onder meer overwegend dat:

in de optieovereenkomst wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de mogelijkheid dat er geen overeenstemming over een definitieve licentieovereenkomst zou worden bereikt, in welk geval de licentie geacht werd niet te zijn verleend. Ook IJswater Films was zich er kennelijk van bewust dat over een definitieve licentieovereenkomst nog onderhandeld moest worden, blijkens haar e-mail van 10 februari 2006 (productie 25 bij dagvaarding).”

Ik deel vanuit juridisch perspectief de visie van de Amsterdamse president: een optie is wat anders dan het definitieve recht tot verfilming. Echter, vanuit mijn persoonlijk perspectief ben ik teleurgesteld: ik kijk namelijk zeer uit naar de verfilming van dit boek!

Lees hier de volledige uitspraak.

Bron: Rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Menno Weij

publicaties

Gerelateerde artikelen