020 530 0160

Oneerlijk beding bij TV abonnement?

Gepubliceerd op 29 december 2008 categorieën 

Canal Digitaal hanteert in haar algemene voorwaarden dat de voorwaarde dat “in geval van wijziging van het zenderpakket een nieuwe abonnementsperiode van twaalf maanden aanvangt voor alle onderdelen van het pakket”.

Volgens Canal Digitaal is er sprake geweest van een wijziging van het zenderpakket (nl. de toevoeging van het erotiekpakket aan het lopende abonnement van de abonnee) en dat dit meebrengt dat er een nieuwe initiële abonnementsperiode van 12 maanden is aangegaan voor alle onderdelen van het pakket. Canal Digitaal vordert daarom abonnementsgeld. De abonnee heeft dit betwist.

De kantonrechter overweegt dat ambtshalve, dus zonder dat een partij zich op deze bepaling beroept, beoordeeld dient te worden of de bepaling in de algemene voorwaarden van Canal Digitaal (nl. dat bij een wijziging een nieuwe abonnementsperiode intreedt) onredelijk bezwarend is.

De rechter heeft hierover nog geen uitspraak gedaan, maar Canal Digitaal in de gelegenheid gesteld hier eerst haar visie over te geven. En passant geeft de rechter nog mee om de zaak buiten de rechter om te schikken.

Het is interessant te volgen of de rechter deze bepaling onredelijk bezwarend vindt. Ik acht die kans wel degelijk aanwezig. Ik verwacht echter dat partijen (lees: Canal Digitaal) de suggestie van de rechter om een schikking te treffen, wel zullen opvolgen. Mocht deze zaak een vervolg krijgen, dan kom ik er zeker op terug.

Lees hier de hele uitspraak.  

Bron: rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Menno Weij

publicaties

Gerelateerde artikelen