020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – zorgplicht digitale overheid & spionagesoftware

Gepubliceerd op 29 mei 2017 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen en -antwoorden besproken. Deze week werden er geen nieuwe vragen gesteld over TMC-gerelateerde onderwerpen, maar werd er wel antwoord gegeven op enkele eerder gestelde relevante vragen.

Minister Kamp van Economische Zaken gaf antwoord op de vragen die gesteld werden door Kamerlid Huijnk (SP) over het bericht dat bedrijven nog te weinig doen aan digitale veiligheid. De minister gaf, naar aanleiding van het rapport dat de Cyber Security Raad op 5 april jl. heeft gepubliceerd over generieke zorgplichten, aan opnieuw over deze zorgplichten te gaan communiceren via verschillende kanalen. Over de controle op digitale veiligheid gaf minister Kamp aan dat de bedrijven die persoonsgegevens verwerken worden gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens en dat de Autoriteit Consument en Markt toeziet op de naleving van de wetten en regels op het gebied van consumentenrecht. Verder kunnen de zorgplichten die bestaan krachtens het Burgerlijk Wetboek voor het gebruik van ICT door private partijen via de rechter worden afgedwongen.  De minister wees in dit verband nog op de ontwikkeling van implementatiewetgeving van de Netwerk- en informatiebeveiligingsrichtlijn. Daarin worden voor aanbieders van essentiële diensten en digitale dienstverleners zorgplichten betreffende de continuïteit van hun dienstverlening alsook handhaving van de naleving daarvan geregeld. Op de vraag over hoeveel bedrijven bewust hun verantwoordelijkheden voor wat betreft cybersecurity negeren of aansprakelijkheid via ontsnappingsclausules afwentelen antwoordde Kamp tenslotte dat hierover geen inzicht bestaat.

Minister Blok (Veiligheid en Justitie) gaf antwoord op de vragen die gesteld zijn door Kamerlid Yesilgöz-Zegerius (VVD) over de website Altrechts.com waarop joden en ‘volksvijandige Nederlanders’ worden geïnventariseerd. De minister informeerde dat strafrechtelijk onderzoek is ingesteld tegen de website naar aanleiding van een overleg tussen MiND (meldpunt internet discriminatie) en de regionale eenheid Oost-Nederland van de Nationale Politie in maart van dit jaar. Volgens Blok zijn er echter geen aangiftes bekend bij de politie tegen de beheerders van de website Altrechts.com. Op het offline houden van de website werd niet nader ingegaan.

Minister Blok gaf verder antwoord op de vragen over spionagesoftware die verhandeld wordt op de Nederlandse markt. Blok gaf aan dat niet alle spionagesoftware die door private partijen gebruikt wordt bij wet of ander voorschrift verboden is, waardoor er ook niet strafrechtelijk tegen kan worden opgetreden. Veel producten hebben zowel een legale als een illegale toepassing en zijn daardoor niet eenvoudig bij wet te verbieden. Bekend is dat veel bedrijven de software gebruiken om bijvoorbeeld wachtwoorden te verzamelen en dat deze software steeds toegankelijker beschikbaar is. Er zijn slechts weinig aangiftes bekend waarin sprake was van inzet van de software om wederrechtelijk informatie van gebruikers van computers af te vangen ten behoeve van spionagedoeleinden. Wel wordt steeds meer strafrechtelijk onderzoek gedaan naar cybercrime, vooral gefocust op financieel gewin.. Ook verwees de minister naar de algemene verordening gegevensbescherming die privacy rechten gaat versterken en uitbreiden en bedrijven meer verantwoordelijkheden geeft ter bescherming van de privacy van betrokkenen.

Antwoord op deze en andere vragen zijn te lezen op onze blog!

Met dank aan Jelte van ‘t Hul

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen