020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Wraakporno en vendor lock-in

Gepubliceerd op 29 december 2014 categorieën 

De (ambtenaren van) de verantwoordelijke Ministers en Staatssecretarissen hebben, ondanks het kerstreces, ook vorige week niet stilgezet. Zo beantwoordden zij vragen over het mogelijk strafbaar stellen van wraakporno en de mogelijke ‘vendor lock-in’ van gemeenten door closed-source softwareleveranciers als Microsoft. Tot slot kwam er reactie van Staatssecretaris Teeven op vragen over de status van Duitsers op Facebook.

Wraakporno

Het Lid Rebel (PvdA) vroeg zich allereerst af of – op grond van het auteursrecht, het burgerlijk recht, dan wel het strafrecht – tegen de verspreiding van ‘wraakporno’ kan worden opgetreden. Dit begrip duidt op het fenomeen dat via social media seksueel getint materiaal wordt gedeeld, kennelijk veelal door de ex van de ‘acteur’ in kwestie. Gezien het begrip is de ratio achter het verspreiden ervan evident. Graag hoort Rebel hoe de ongewenste verspreiding van dit materiaal kan worden tegengegaan, als het huidige wettelijk kader daartoe niet volstaat.

Minister Opstelten ziet met name vanuit strafrechtelijk perspectief verschillende mogelijkheden om op te treden tegen de verspreiding van wraakporno. Daarbij moet wel onderscheid gemaakt worden tussen minderjarigen en meerderjarige slachtoffers. De verspreiding van seksueel getint beeldmateriaal van minderjarigen is immers reeds strafbaar, omdat het als kinderporno wordt aangemerkt. Echter, ook wanneer het gaat om een meerderjarig slachtoffer zijn in het strafrecht relevante bepalingen opgenomen. Daarbij te denken aan de bepalingen omtrent pornografie, belediging, smaad en laster. Als de beelden op enige wijze onrechtmatig zijn, komen daar onder andere nog de bepalingen omtrent het gebruik van een verborgen camera buiten een openbare plaats en computervredebreuk bij.

Naast het strafrecht kan men ook optreden op grond van de civiele onrechtmatige daad. Bovendien kan iemand die herkenbaar op een foto is afgebeeld zich op grond van de Auteurswet beroepen op het portretrecht. De Minister zag dan ook geen lacunes op dit gebied in de Nederlandse wetgeving. Wel gaf hij aan voornemens te zijn om in de eerste helft van 2015 nieuwe strafbaarstellingen te introduceren voor onder meer het kopiëren van seksueel getint beeldmateriaal. We zijn benieuwd – lees tot die tijd de vragen en antwoorden hier.

Gemeente in wurggreep softwareleveranciers

Kamerlid Oosenbrug (PvdA) stelde vragen over de positie waarin de gemeente Arnhem door toedoen van de makers van closed source software verkeert. Het gaat hier om software waarvoor een betaalde licentie moet worden afgenomen, zoals Microsoft’s Office. Het Kamerlid vroeg of het waar is dat de gemeente gedwongen extra softwarelicenties heeft afgenomen ter compensatie van het onrechtmatig gebruik ervan in het verleden en of dit niet tot gedwongen winkelnering leidt. Ook vroeg het Kamerlid of hier sprake was van onwenselijke handelspraktijken en wat gemeenten daartegen kunnen doen.

Het antwoord van Minister Plasterk komt erop neer dat er geen sprake is van een boete. Bij de begroting van de kosten van vervanging voor het jaar 2014 zijn een aantal thuiswerkplekken niet meegeteld en waren de kosten voor de nieuwe software te laag ingeschat. In overleg met de leverancier van de software is dit echter gecorrigeerd, waardoor de extra kosten op 600.000 euro zijn uitgekomen. De Minister deelt bovendien niet de mening dat dit tot gedwongen winkelnering zou leiden. Gebruikers van software zijn op de hoogte van het feit dat er voorwaarden zijn verbonden aan het gebruik, waarvan licentiekosten deel uitmaken in het geval van closed source software. Als men vervolgens een overstap wil doen (naar bijvoorbeeld open source software) kan dat wat langer duren vanwege de verwevenheid van de ICT systemen binnen een organisatie. Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp zijn hier te vinden.

Alleen Duitsers straks nog baas op Facebook

Ten slotte stelde weer Oosenbrug vragen over de positie van Duitsers op Facebook. Zij wil weten of het waar is dat Duitse Facebookers als enige Facebook voor de rechter kunnen dagen als hun naam, foto’s en video’s gebruikt worden. Ook wil ze weten of het niet eens tijd wordt dat CBP de nieuwe voorwaarden van Facebook onder de loep neemt en of de privacybescherming van Nederlandse Facebook-gebruikers niet gelijk moet zijn aan die van andere EU-inwoners.

Staatssecretaris Teeven reageerde hierop dat het CBP gaat onderzoeken welke gevolgen de nieuwe voorwaarden van Facebook hebben voor de privacy van haar gebruikers. Hij gaf daarbij aan de resultaten van het onderzoek af te wachten om inhoudelijk te kunnen reageren op de positie van Nederlandse Facebookgebruikers ten opzichte van de Duitsers. Wel stelde hij dat in alle EU-landen de minimumnormen betreffende privacy gewaarborgd dienen te worden. We zijn uiteraard erg benieuwd naar dit CBP-onderzoek, zal dat net als bij Google leiden tot het opleggen van een dwangsom? 2015 zal het ons leren… De vragen en antwoorden hier!

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen