020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – (Weer) Hackbevoegdheid en Gokreclames

Gepubliceerd op 15 september 2014 categorieën 

Ondanks dat er de afgelopen week in het rechtsgebied van SOLV geen vragen zijn beantwoord, zijn er wel degelijk interessante Kamervragen gesteld. Zo komt de justitiële hackbevoegdheid voor de tweede keer in opspraak deze maand, blijkt dat 112 bellen in bepaalde veiligheidsregio’s in Nederland je privacy kan schenden en staat de effectiviteit van het instrumentarium van de Kansspelautoriteit op het gebied van illegale sportweddenschappen ter discussie.

Justitiële hackbevoegdheid II
De hackbevoegdheid van de politie  kwam twee weken geleden ook al aan bod. Toen werd bekend dat de politie mogelijk servers hackte waarop  Blackshades-software aanwezig was, een programma dat het voor iedereen mogelijk maakt om computers te hacken. Een artikel in de volkskrant laat zien dat dit misschien geen incident was.

Zo is er een grote hoeveelheid klantinformatie van het bedrijf achter de software FinFisher op het internet opgedoken. Met deze software kunnen computers worden geïnfecteerd om op afstand bestanden te kopiëren, beeldschermkopieën te maken en toetsaanslagen te registreren. Nu blijkt, volgens het artikel, dat ook de Nederlandse politie gebruik maakt van drie van dit soort softwareprogramma’s. Dit terwijl het de politie in Nederland (nog) niet is toegestaan om computers op afstand te hacken.

Naar aanleiding van deze berichten zijn er afgelopen week vragen gesteld door Kamerlid Gesthuizen (SP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie. Als uitgangspunt wil Gesthuizen weten of het klopt dat de politie dergelijke softwareprogramma’s gebruikt en, zo ja, met welk doel deze worden ingezet. Van belang is daarbij of de privacy en integriteit van burgers wel voldoende gewaarborgd is, nu in een recent Duits onderzoek naar soortgelijke software is geconstateerd dat dit niet altijd het geval is . Verder rijst de vraag of de politie in de aanloop naar het aannemen van de Wet Computercriminaliteit III misschien al aan het experimenteren is met het overnemen van computers van verdachten. Tot slot stelde Gesthuizen de vraag of de software ook wordt ingezet voor het tappen van telefoongesprekken tussen advocaten en hun cliënten en welke waarborgen er zijn om dergelijke vertrouwelijke communicatie te beschermen. Zie voor alle gestelde vragen deze link.

Privacywaarborgen 112
De leden Bouwmeester en Wolbert hebben een paar korte vragen gesteld aan de Minister van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid Welzijn en Sport over schendingen van de privacy bij het bellen van het alarmnummer 112. In sommige veiligheidsregio’s in Nederland is het mogelijk om op internet te raadplegen of er ambulance, politie of brandweer aanwezig is of is geweest op een bepaald adres. Bouwmeester en Wolbert willen weten of de Minister het ermee eens is dat de privacy van de desbetreffende mensen wonend op dat adres hiermee wordt geschaad. Verder stellen ze de vraag waarom de Minister al meer dan een jaar onderzoek doet naar voorkoming van deze (mogelijke) inbreuk, terwijl de oplossing in sommige regio’s blijkbaar al wordt toegepast. Zie voor alle gestelde vragen deze link.

Verboden gokreclames
Het WK voetbal is altijd een periode waarin het aanbod van illegale sportweddenschappen explosief stijgt. Ook het maken van gokreclames voor deze evenementen is in Nederland niet toegestaan. De Kansspelautoriteit (Ksa) geeft in een artikel op nu.nl aan dat acht aanbieders hun activiteiten hebben gestaakt naar aanleiding van een oproep daartoe. Kamerlid Mei Li Vos stelde naar aanleiding van dit artikel en eerdere Kamervragen over illegale gokreclames een aantal vragen aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Allereerst de vraag  in hoeverre het illegaal gok-aanbod rondom het WK-voetbal gestopt is simpelweg omdat het toernooi ten einde liep. Wellicht is ze impliciet van mening dat de Ksa in deze kwestie voor de eenvoudige oplossing heeft gekozen om niet te handhaven, maar het WK simpelweg te laten eindigen. Ook wil ze antwoord op de vraag of de Ksa wel voldoende instrumenten tot haar beschikking heeft om illegale aanbieders van kansspelen bij sportwedstrijden onmiddellijk en effectief aan te pakken en zo ja, waarom er dan toch tientallen illegale aanbieders actief waren gedurende het gehele WK. Indien de Ksa niet over deze instrumenten beschikt wil Mei Li Vos weten in hoeverre het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de Kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand wel over dergelijke instrumenten beschikt. Zie voor alle gestelde vragen deze link.     

Zodra de betreffende Ministers en Staatssecretarissen hun zegje over deze Kamervragen hebben gedaan, verschijnen de antwoorden uiteraard in deze rubriek.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen