020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Wajongers gerekruteerd voor online sekswerk

Gepubliceerd op 22 januari 2018 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen en -antwoorden besproken. Vorige week zijn er vragen beantwoord over de website werkenmetwajong.nl en zijn er een reeks nieuwe vragen gesteld over de veiligheid van internetapparaten, het delen van persoonsgegevens via ouderenvervoerder Valys en het bericht dat er mogelijk strengere regels voor Bitcoin komen in Frankrijk.

Werken met Wajong
Er werden vragen gesteld door leden Kerstens en Volp (beiden SP) over de website werkenmetwajong.nl waarop jongeren met een arbeidsbeperking worden gerekruteerd voor online sekswerk. Staatssecretaris Van Ark geeft aan kennis te hebben genomen van deze website. Desgevraagd geeft zij aan dat deze volgens haar niet lijkt op een overheidssite. Hierbij spelen de naamgeving, de gebruikte opmaak en de gebruikte foto’s een rol. Voorts ziet zij geen ‘harde juridische belemmeringen’ voor het doel van de website. In principe werven zij namelijk Wajongers van boven de 18 jaar voor legale werkzaamheden. Hierbij geeft zij aan dat ook het bemiddelen naar deze banen is toegestaan zoals er geen sprake is van dwang of opzettelijk profiteren van het onvermogen van iemand om een bewuste beslissing te nemen. Hierbij deelt de Staatssecretaris de mening van de twee Kamerleden dat dit schuurt met de doelgroep waarbinnen de Wajongers vallen.

“Wajongers vormen een kwetsbare groep. Meer dan 75% van de Wajongers heeft vanwege een ontwikkelstoornis of een psychiatrisch ziektebeeld een Wajong-uitkering. De website verleidt deze groep om (op zich legaal) thuiswerk te verrichten, terwijl niet duidelijk is of zij zich realiseren dat het om een maatschappelijk omstreden bedrijfstak gaat ”

Van Ark heeft de beheerder van de website gevraagd te staken met haar werkzaamheden, maar dit bleef zonder succes. Voorts heeft zij afgesproken dat het UWV Wajongers proactief gaat benaderen over de potentiele risico’s van sekswerk. Zowel de SP als de PvdA hebben aangegeven zich niet neer te leggen bij de huidige situatie. Zij blijven zich inzetten voor een verbod op de website. 

Nieuwe vragen
Verder werden er nieuwe vragen gesteld over het bericht dat ouderenvervoerder Valys persoonsgegevens van gebruikers via een derde partij deelt met een commerciële partij die diensten aanbiedt aan ouderen. Er werden ook vragen gesteld over het bericht dat cyberexperts zich zorgen maken over de veiligheid van internetapparaten en dat zij overheidsingrijpen wensen. Tenslotte werd er gevraagd hoe de minister denkt over het bericht dat de Franse regering strengere regels voor Bitcoin wil. 

Antwoorden op deze vragen zijn binnenkort te lezen op onze blog.

Met dank aan Daniela Aben

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen