020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Vingerafdrukken bij de ortho & roamingkosten

Gepubliceerd op 17 oktober 2016 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen- en antwoorden besproken.  Deze week: antwoord op vragen over vingerafdrukken bij de orthodontist en roamingkosten. Nieuwe vragen zijn gesteld over persoonsgegevens in het kadaster.

 

Vingerafdrukken bij orthodontist

Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) geeft mede namens de minister van Veiligheid en Justitie antwoord op vragen van Kamerlid Oosenbrug (PvdA) over het bericht dat orthodontisten vingerafdrukken afnemen van hun patiënten. Oosenbrug wil onder meer weten of de ministers van mening zijn dat het vaststellen van de identiteit van (minderjarige) patiënten aan de hand van vingerafdrukken proportioneel is voor het doel van de verwerking.

 

Voor het beantwoorden van de vraag schetst minister Schippers eerst het beeld van de techniek die wordt toegepast. Allereerst moet worden vermeld dat er geen vingerafdrukken worden geregistreerd maar er een vingerherkenningsscan plaatsvindt. Deze techniek houdt in dat op basis van het patroon van de vinger een getal van 256 tekens wordt gegenereerd. Het is niet mogelijk om met dit getal de vingerafdruk van de patiënt zelfstandig op te bouwen. De minister voegt eraan toe dat de informatie niet rechtstreeks gekoppeld is aan een persoon en de gegevens niet naar buiten worden gebracht. Met betrekking tot de proportionaliteit van de vingerherkenningstechniek is de minister – kort gezegd – van mening dat orthodontisten ook andere methoden kunnen gebruiken om de identiteit van de cliënt te checken.

 

Roamingkosten

De roamingkosten houden ons bezig, want ook deze week zijn vragen omtrent roamingkosten beantwoord. De vragen van Kamerlid Mulder (CDA) werden gesteld aan de minister van Economische Zaken en hebben betrekking op de afschaffing van roamingkosten en het roamen in grensstreken. Mulder wil weten of de minister ernaar streeft de roamingkosten volledig af te schaffen. De minister geeft aan zich in te zetten voor zowel werkbare regels voor operators als het creëren van optimale Roam Like At Home-principe voor consumenten, waarover wij eerder schreven. Daarnaast zet minister Kamp zich in voor een verlaging van de maximale wholesale roamingtarieven. Verder vermeldt de minister dat mensen die vlak over de grens werken of bij de grens wonen, op grond van het voorstel van de Europese Commissie, roamingdiensten onbeperkt mogen afnemen tegen binnenlands tarief.

 

Nieuwe vragen

Kamerlid Bashir (SP) heeft tenslotte aan de ministers voor Wonen en Rijksdienst en van Veiligheid en Justitie vragen gesteld over de openbare gegevens in het kadaster. De vragen hebben betrekking op het opvragen van gegevens als paspoortnummers en BSN-nummers en of deze gegevens afgeschermd moeten worden.

 

Antwoorden op deze en andere Kamervragen zijn binnenkort weer op deze blog te lezen!

 

 

Met dank aan Dafne de Boer

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen