020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Verstrekking reisgegevens & digitale leermiddelen

Gepubliceerd op 2 oktober 2017 categorie├źn 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen- en antwoorden besproken. Deze week kwam er antwoord op vragen over de verstrekking van reisgegevens van studenten door Translink aan de Dienst Uitvoering Onderwijs. Er zijn nieuwe vragen gesteld over het niet tijdig beschikbaar zijn van digitale leermiddelen op diverse scholen.

 

Antwoord op Kamervragen

Staatssecretaris Dijksma (I&M) gaf mede namens de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap antwoord op vragen van Kamerleden Jetten en Verhoeven (D66) over het doorgeven van reisgegevens door Translink aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Met deze gegevens kon DUO een diepgaander onderzoek verrichten naar het misbruik van de uitwonendenbeurs door studenten. Gevraagd werd naar de wettelijke grondslag op grond waarvan DUO of andere overheidsdiensten reisgegevens rechtstreeks mogen opvragen bij Translink. Dijksma gaf aan dat DUO op grond van artikelen 5:16 en 5:17 van de Awb inlichtingen mag vorderen alsmede inzage van zakelijke gegevens en bescheiden. Bovendien hebben DUO en Translink een overeenkomst gesloten in verband met de gegevensverstrekking. Echter, de rechtbank Den Haag heeft in mei geoordeeld dat artikelen 5:16 en 5:17 Awb geen voldoende specifieke wettelijke grondslag bieden voor de gegevensverstrekking. Translink heeft naar aanleiding van laatstgenoemde uitspraak, en in afwachting op de beslissing in hoger beroep, de gegevensvestrekking gestaakt. Verder gaf de staatssecretaris aan dat Translink slechts gegevens leverde aan DUO over identiteit en reisgedrag van een beperkte groep kaarthouders, namelijk over wie na een algemene onderzoek gerede twijfel bestond over de rechtmatigheid van de toegekende uitwonendenbeurs. Bovendien zijn de rechten die uit de Wet bescherming persoonsgegevens ook van toepassing op de gegevensverstrekking door Translink aan DUO, aldus Dijksma.

 

Nieuwe vragen

Kamerlid Becker (VVD) stelde vragen aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het niet tijdig beschikbaar zijn van digitale leermiddelen. Diverse scholen kunnen geen digitale leermiddelen aan hun leerlingen bieden, doordat de distribiteur Van Dijk hierin niet heeft voorzien. Becker vroeg onder meer naar het verband tussen deze problemen en de recent aangescherpte privacywetgeving en naar marktverhoudingen waarin distributeur Van Dijk zich bevindt.  Antwoorden op deze en andere vragen zijn binnenkort te lezen op onze blog!

 

Met dank aan Davide Ballestero

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen