020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – versleutelde gegevens & cybercrime

Gepubliceerd op 31 oktober 2016 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen- en antwoorden besproken.  Deze week: antwoord op vragen met betrekking tot toegang tot versleutelde gegevens en nieuwe vragen worden gesteld over het melden van cybercrime.

 

Versleutelde gegevens  

De minister van Veiligheid en Justitie geeft antwoord op vragen van de Kamerleden Oosenbrug en Recourt (beiden PvdA). De vragen hebben betrekking op het bericht dat het Openbaar Ministerie (“OM”) toegang wenst tot versleutelde informatie. De Kamerleden vragen onder meer op welke manier invulling moet worden gegeven aan de beschikbaarheid van versleutelde informatie.

 

Van der Steur verwijst in zijn antwoord naar een interview van de NOS met het OM. Hierin geeft het OM aan dat het voor het oplossen van ernstige misdrijven belangrijk kan zijn dat politie en justitie toegang krijgen tot gegevens in niet-versleutelde vorm. Het OM ziet het liefst dat bedrijven, zoals aanbieders van ICT-producten en –diensten, betrokken worden bij de verkrijging van noodzakelijke informatie. Naast het verwoorden van de positie van het OM, onderschrijft Van der Steur het belang van rechtmatige toegang tot niet-versleutelde informatie ten behoeve van de opsporing. Hierbij verwijst de minister naar het wetsvoorstel Computercriminaliteit III en een tweetal Raadsconclusies ter verbetering van de bestrijding van criminele activiteiten in cyberspace.

 

Nieuwe vragen

Oosenbrug en Recourt stellen daarnaast vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Niet melden cybercrime is vaak verstandiger’. De Kamerleden willen weten hoe de ervaringen in het bedrijfsleven en bij de overheid zijn met betrekking tot de meldplicht datalekken. Verder worden vragen gesteld omtrent de afhandeling van meldingen die worden gedaan en de wijze waarop voorlichting wordt verschaft. Tot slot wordt gevraagd of de minister de Autoriteit Persoonsgegevens van extra middelen gaat voorzien om prioriteit te kunnen geven aan het doen van onderzoek.

 

Antwoorden op deze en andere Kamervragen zijn binnenkort weer op deze blog te lezen!

 

 

Met dank aan Dafne de Boer

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen