020 530 0160

Ondertussen in Den haag – Verdubbeling datalekken ziekenhuizen & uitbesteding ICT-voorzieningen

Gepubliceerd op 26 juni 2017 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen en -antwoorden besproken. Deze week: Verdubbeling datalekken ziekenhuizen & de uitbesteding van ICT-voorzieningen in Groningen. Nieuwe vragen werden gesteld over de rekenhulp van de ACM voor roamingkosten.

Minister Schippers (VWS) gaf antwoord op vragen van Kamerlid Gerbrands (PVV) over de verdubbeling van het aantal datalekken bij ziekenhuizen. Gevraagd werd onder meer naar de gevoeligheid van dergelijke informatie en hoe de minister zal optreden tegen menselijke fouten en nonchalance, waarover de meeste meldingen gaan. Bij het beantwoorden van de vragen verwijst de minister vooral naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de vraag naar de maatregelen die de minister gaat treffen antwoordt zij onder meer dat zij de oprichting van de sectorale CERT (Computer Emergency Response Team) voor de zorg, de stichting Z-CERT, ondersteunt. “Dit is een voorziening om bij cyberincidenten snel in actie te kunnen komen, om detectie te versnellen en kennisdeling over informatiebeveiligingsincidenten te vergroten en hiermee de impact van dergelijke incidenten te beperken.”

Verder gaf minister Plasterk (BZK) antwoord op vragen van Van Raak (SP) over het bericht dat de gemeente Groningen de ICT-voorzieningen privatiseert. Gevraagd werd onder meer of de minister kan garanderen dat de gegevens van de Groningse inwoners veilig zullen zijn. De minister antwoordt dat veiligheid een streven is en nooit een garantie. Ook legt hij uit dat bij aanbesteding of inbesteding van de ICT-diensten de aanbestedende dienst verantwoordelijk blijft voor de bescherming van persoonsgegevens. Daarop is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing en ziet de Autoriteit Persoonsgegevens toe. Om de veiligheid van gegevens te garanderen hebben de gemeenten zich gecommitteerd aan de Baseline Informatiebeveiliging voor Gemeenten (BIG). Aanbesteding of uitbesteding verandert daar niets aan, aldus de minister.

Minister Plasterk (BZK) gaf ook antwoord op de vragen van de leden Hijink en Van Raak (beiden SP) over het bericht dat Google gebruikersgegevens in buitenlandse datacentra moet overhandigen aan de VS. Gevraagd werd onder meer of de minister kan garanderen dat Nederlandse overheidsdata niet op servers van Amerikaanse bedrijven zijn opgeslagen. De minister antwoordt hierop dat het aan de verantwoordelijke overheidorganisatie is om per geval, binnen de kaders van wet- en regelgeving, een afweging te maken ten aangezien van de dienstverlener. Vestigingslocatie kan daarbij een rol spelen. Vanwege de diversiteit aan data kan de minister niet garanderen dat Nederlandse overheidsdata niet op servers van Amerikaanse bedrijven zijn opgeslagen. Verder antwoordt de minister dat de Nederlandse overheidsinformatie goed is beveiligd, meegenomen dat het Nederlandse Fox-IT is overgenomen door een Engels bedrijf. Ook wordt de Amerikaanse Freedom Act besproken en de mogelijkheid dat gegevens van Nederlandse burgers kunnen worden opgevraagd door de Amerikaanse overheid.

Tenslotte gaf minister Bussemaker van Onderwijs Cultuur en Wetenschap antwoord op vragen van Kamerlid Kuiken (PvdA) over de stijging van het aantal naaktfoto’s en filmpjes onder jongeren. De vragen werden gesteld naar aanleiding van een uitzending van EenVandaag en het daarin gepresenteerde onderzoek over sexting. Gevraagd werd onder meer naar de reactie van de minister op het onderzoek in het algemeen en het hoge percentage (74%) dat geen spijt heeft van het delen van een naaktfoto of –film. De minister licht toe dat het leven van veel jongeren zich in toenemende mate online afspeelt. Meestal zijn dat positieve ervaringen en risico’s van online gedrag worden niet altijd onderkend. Inmiddels zijn er specifiek op sexting gerichte voorlichtingsprogramma’s voor scholen ontwikkeld en uit het onlangs verschenen rapport van ECP, het online platform voor de Informatiesamenleving, blijkt dat de bewustwording van het risico op verspreiding van «sexts» aanzienlijk is toegenomen. Verder kondigde de minister aan dat naar verwachting een wetsvoorstel tot modernisering van de zedenwetgeving in de zomer van dit jaar gereed zal zijn voor consultatie.

Nieuwe vragen werden tot slot gesteld aan de minister van Economische Zaken over het bericht dat de Autoriteit Consument & Markt een rekenhulp introduceert voor roamingkosten. Het antwoord op deze en andere vragen zal te lezen zijn op onze blog!

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen