020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Vastleggen van kentekengegevens en sluikreclame op scholen;

Gepubliceerd op 30 juni 2014 categorieën 

Ook in week 26 zijn er in Den Haag weer vragen gesteld en beantwoord op het gebied van TMC. De volgende onderwerpen kwamen daarbij aan bod:

Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit van de rechtspraak: Het lid Van Nispen (SP) stelde vragen aan de Minister van Veiligheid en Justitie over dit onderwerp. Er werd o.a. gevraagd of de Minister van Veiligheid en Justitie het wenselijk acht dat rechters nevenfuncties vervullen. Het is daarnaast ook de vraag of de functies van de partners van de rechters openbaar zouden moeten worden geregistreerd. Voor de antwoorden hierop zie deze link.

Het gebruik door politie en justitie van het vastleggen van kentekengegevens door een particulier bedrijf: Het lid Oosenbrug (PvdA) stelde vragen aan de Minister van Veiligheid en Justitie over deze gegevens. Het ging hierbij ondermeer om de vraag of er sprake is van opslag van persoonsgegevens. Ook werd er gevraagd naar de verhouding  tot het oordeel van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) over de verschillende vormen van analyse van verkeersstromen. Zie deze link.

De boordcomputer van de taxi zou een aantasting van de privacy zijn: Het lid Visser (VVD) wilde meer weten over deze problemen en stelde vragen hierover aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Zie deze link.

Daarnaast werden er over de volgende onderwerpen nieuwe vragen gesteld: 

Sluikreclame op scholen: Meerdere voedselbedrijven zouden zogenaamde voorlichting geven in educatieve programma’s bedoeld voor scholen, terwijl zij in feite vooral reclame maken voor hun producten. De leden Jasper van Dijk, Siderius en Van Gerven (allen van de SP) stelden hier vragen over aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zie deze link.

Gebrek aan open data bij de overheid: Het lid Oosenburg (PvdA) stelde vragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over dit onderwerp. Eerder bleek al dat het niet goed gesteld is met de beschikbaarheid van data op de overheidssite. Niet alle bestanden kunnen geraadpleegd worden en er zijn zelfs veel gebroken links te vinden. Zie deze link.

Onderzoek naar mogelijke datafraude in wetenschappelijk werk van econome: Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een bericht van de Vrije Universiteit dat zij onderzoek gaat doen naar deze fraude. Zie deze link.

Tot zover de relevante Kamervragen en –antwoorden van week 26.

Auteur: Kylie de Kok
Met dank aan Tomas Weermeijer

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Stagiair

publicaties

Gerelateerde artikelen